artikel

Bolwerken en netwerken

bouwbreed Premium

De bouwbranche staat bol van de organisaties. Er zijn organisaties met een ruim verleden. Er zijn ook organisaties met een grote toekomst. Op dit moment zijn andere thema’s belangrijk dan pak weg een eeuw geleden. Eigentijdse thema’s bepalen de hedendaagse agenda van moderne ondernemers en hun organisaties. Van ondernemers wordt een innovatieve houding en werkwijze […]

De bouwbranche staat bol van de organisaties. Er zijn organisaties met een ruim verleden. Er zijn ook organisaties met een grote toekomst. Op dit moment zijn andere thema’s belangrijk dan pak weg een eeuw geleden. Eigentijdse thema’s bepalen de hedendaagse agenda van moderne ondernemers en hun organisaties. Van ondernemers wordt een innovatieve houding en werkwijze verwacht. Alleen door innovatie kan een bedrijf overleven in een tijdperk waarin alles in beweging is. De vraag is waarom deze overlevingswet ook niet van toepassing is op belangenclubs. Juist brancheorganisaties reageren met de nodige vertraging op actuele uitdagingen. Het kan ook niet anders, als eerst vergaderd moet worden over de beleidslijn, als een meerderheid verkregen moet worden voor een minimale wijziging daarvan en als de grootste gemeenschappelijk deler de dienst uitmaakt. De middenmoot vormt de meerderheid en bepaalt het metrum, middelmatigheid geeft de toon aan. Klassieke brancheorganisaties zijn vooral sterk in belangenbehartiging in de richting van de overheid. In een tijdvak, waarin van de overheid weinig of niets meer te verwachten is, kan van zo’n aanpak geen effect verwacht worden. Laissez faire, laissez passer vormen het tegengestelde van dirigisme en interventionisme. Vroegere bolwerken wankelen op hun grondvesten. Moderne netwerken nemen op eigentijdse manier de oorspronkelijke functie in. Vroegere generaties gingen na een lange werkdag in het nette pak naar een branchevergadering. Eigentijdse ondernemers bewegen zich tussen de bedrijven door op social media. Daar worden meningen gevormd en ervaringen uitgewisseld. Echte innovators bewegen zich daarbij niet binnen de branchegrenzen, maar kiezen voor een brancheoverstijgende benadering. Crossovers ontstaan op de breuklijnen van oude grenzen. Bolwerken vertonen barsten. Netwerken bieden nieuwe energie. Een netwerk functioneert, als het blijvend onder spanning staat. Bolwerken bieden oud-ministers perspectief op een voortgezette carrière. Netwerken vormen de uitvalsbasis voor een nieuwe generatie politici. Het betalen van contributie aan bolwerken is een verschijnsel uit het verleden. Het investeren in innovatieve netwerken heeft de toekomst.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)

Zeist

Reageer op dit artikel