artikel

wetenschap Vervrouwing in de bouw

bouwbreed Premium

Op het gevaar af voor grenzeloze optimist te worden uitgemaakt, durf ik de stelling toch aan. Wie er oog voor heeft kan overal de signalen zien dat de mannelijke hegemonie in de architectuur, de bouw en de wetenschap aan het afkalven is.

Onlangs was er kort na elkaar de benoeming van twee vrouwelijke decanen. Eerst Karin Laglas in Delft en pal voor kerst meldde de faculteit bouwkunde van de TU Eindhoven de komst van Elphi Nelissen. Net daarvoor was in Eindhoven Jeanne Dekkers al benoemd tot hoogleraar architectural engineering. Emancipatie is cyclisch dus het kan zo maar het begin zijn van een nieuwe golf. Zo leert het promotieonderzoek van Marieke van den Brink uit 2009, dat als er eenmaal dames in de top zitten, er meer komen. Bestaat een benoemingscommissie voor nieuwe hoogleraren uit louter mannen, dan is de kans op een voordracht van een vrouwelijke kandidaat 7 procent. Als er echter een paar vrouwen in zitten stijgt die kans naar 24 procent.

In de perceptie van veel mannen zijn vrouwen nu eenmaal minder voorspelbaar en minder competent. Daarmee is niet gezegd dat er bij de onvermijdelijke schuldvraag alleen naar de mannen moet worden gewezen. Vrouwen hebben de neiging zichzelf uit de markt te prijzen. In een willekeurige personeelsadvertentie wordt altijd een onmogelijke waslijst aan competenties verlangd. Als een man aan vier van de tien kwalificaties voldoet, zal hij zelfverzekerd beweren dat hij de ideale kandidaat is. Als een vrouw aantoonbaar en overtuigend aan negen functie-eisen voldoet, is ze geneigd haar twijfel over die tiende eis te benadrukken. De bouw is nauwelijks een uitzondering. De cijfers lijken marginaal gunstiger, maar wellicht is dat vooringenomenheid of wishful thinking. Maar toch: twee van de drie nominaties, waaronder de eerste prijs, voor de Marina van Damme-beurs (voor getalenteerde vrouwelijke ingenieurs aan de TU Eindhoven) waren afkomstig van de faculteit bouwkunde.

Maar het onbetwiste hoogtepunt in de huidige emancipatiegolf was toch wel het verschijnen van de Barbie-architect.Na 52 jaar is er dan eindelijk een variant met kekke zwarte laarsjes, een designbril op het voorhoofd en een roze tekeningkoker over de schouder. Het is volbracht.

Docent architectural engineering Faculteit bouwkunde TU Eindhoven

Reageer op dit artikel