artikel

Consortia omarmen experiment

bouwbreed

Halvering van het energieverbruik in binnenstedelijk gebied is goed mogelijk. Dat blijkt uit de eerste zes experimenten op dit gebied van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Zes consortia van marktpartijen, lokale overheden en corporaties hebben in de eerste fase hard gewerkt aan de technische onderbouwing van hun plannen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Zij deden dat met steun van het programma Energiesprong. In alle gevallen blijkt de ambitie technisch haalbaar.

Daarom gaat de SEV nu de tweede fase in. Daarin kunnen nieuwe consortia met binnenstedelijke projecten met een hoge energie-ambitie in aanmerking komen voor een subsidie, maximaal 1,5 miljoen euro.

In Groningen is de haalbaarheid onderzocht van het gebruik van de restwarmte van het Universitair Medisch Centrum voor de Oosterparkwijk. Corporatie Nijestee is hier de trekker om die techniek te bekijken voor zevenhonderd nieuwbouw- en 1000 te renoveren woningen.

In Haarlem gaat het om de herontwikkeling van de Slachthuisbuurt Zuid. Rotterdam heeft samen met corporatie Com.wonen, Building Brains en Deerns raadgevend ingenieurs de renovatie van flats in de wijk Ommoord bekeken. Daarnaast zijn er projecten in Gorkum, Utrecht en Alkmaar.

In alle gevallen betreft het projecten waarin de ambitie van de partijen was om minimaal 45 procent energie te besparen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door gebouwen in een buurt aan te pakken. Maar in Gorkum blijkt het gebruik van diepe geothermische warmte kansrijk te zijn.

Die gemeente is ook bijzonder enthousiast over het experiment. “Zonder de gezamenlijkheid van de consortiumpartners zou dit resultaat van de haalbaarheidsstudie er niet liggen”, zegt Bart van Rumpf van de gemeente.

Voor zeker twee projecten zijn de uitkomsten van het experiment, dat pas in januari van start is gegaan, al zo succesvol dat de daadwerkelijke uitvoering in beeld is. Voor de andere vier wordt de economische haalbaarheid nog bestudeerd.

Reageer op dit artikel