artikel

Slim energie opwekken

bouwbreed Premium

Decentrale opwekking van energie stond afgelopen week in de schijnwerpers tijdens de vierde Micro wkk-dag. Micro-warmtekrachtkoppeling, ofwel de hre-ketel, is een mini-energiecentrale: een gasgestookt toestel dat niet alleen een woning verwarmt en voorziet van warm tapwater, maar ook elektriciteit opwekt. Dat gebeurt met een stirlingmotor die in het toestel is ingebouwd.

Interessant is dat de hre-ketel, maar ook zonnepanelen, ervoor zorgen dat de
energieconsument verandert in een energieproducent. De energie die wordt
opgewekt, kun je zelf gebruiken om verlichting te laten branden of voor het
opladen van een elektrische auto, maar je kunt elektriciteit die je zelf niet
nodig hebt ook terugleveren aan het net. Decentrale opwekking van energie op
grote schaal betekent niet minder dan een revolutie. In plaats van top-down
energie vanuit grote energiecentrales op grote afstand -met energieverliezen-
via het hoogspanningsnet te leveren, wordt er nu elektriciteit in de woning
opgewekt. Elektriciteit die op dat moment niet wordt afgenomen in de woning, kan
via de meter worden teruggeleverd aan andere woningen, waar op dat moment wèl
elektriciteitsvraag is. Zo ontstaat een smart grid, een intelligent netwerk, dat
vraag en aanbod van elektriciteit lokaal in balans houdt. De maatschappelijke
baten van toepassing van smart grids zijn groot. In de eerste plaats gaan
afnemers profiteren van een lagere energierekening. Zij wekken niet alleen zelf
elektriciteit op, maar dankzij slimme meters is het ook mogelijk om extra
energie te besparen. Uit een rapport van de Taskforce Intelligente Netten, vorig
jaar ingesteld door de minister van Economische Zaken, blijkt dat smart grids
een hogere energiebetrouwbaarheid en meer CO2 –reductie opleveren. Verder
zullen er baten zijn dankzij het beperken van investeringen in transport- en
distributienetten en back-up capaciteit van gascentrales. De Taskforce heeft
becijferd dat een 10 procent efficiënter gebruik van de netten leidt tot een
besparing van 4,2 miljard euro. Voor de besparingen in back-up capaciteit kan
nog eens een besparing in dezelfde orde van grootte worden ingeboekt. Uneto-VNI
ziet de ontwikkeling naar smart grids als een belangrijke stap richting een
energieneutrale gebouwde omgeving. Een aantal leden van Uneto-VNI pakt de
handschoen op en daagt de overheid en andere marktpartijen nu uit om samen te
werken aan het realiseren van de randvoorwaarden voor smart grids. Zo houden we
ook in de toekomst de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar en maken we
een volgende stap richting verduurzaming.

Voorzitter Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel