artikel

Installatie Beroepsonderwijs 30-plusser onder vuur

bouwbreed Premium

Voor technische sectoren, waaronder de installatiebranche, is het vinden van personeel zelfs in de huidige economische conjunctuur nog lastig. Er zijn immers nog altijd te weinig jonge mensen die kiezen voor een loopbaan in de techniek.

De technische branches vormen al langere tijd het samenwerkingsverband
techniektalent.nu, dat activiteiten uitvoert om de instroom te bevorderen. Dat
begint langzamerhand effect te sorteren, maar het is nog altijd een druppel op
een gloeiende plaat. Houden we namelijk rekening met het grote aantal oudere
werknemers dat de komende jaren de branche verlaat, de opleving van de
conjunctuur vanaf 2012 en een verdere toename van het aandeel installatiewerk in
gebouwen, dan moet er nog veel gebeuren, willen wij over enkele jaren niet
worden geconfronteerd met grote personeelstekorten. Traditiegetrouw is binnen de
installatiebranche sprake van een flinke zij-instroom van oudere werknemers uit
andere technische branches. Ter illustratie: in het reguliere mbo-onderwijs is
ongeveer 35 procent van de deelnemers installatietechniek ouder dan dertig jaar.
Het mag duidelijk zijn dat installateurs voor een belangrijk deel afhankelijk
zijn van deze werknemers die bijvoorbeeld vanuit de autobranche of
isolatiesector instromen. Gezien de affiniteit met techniek zijn deze oudere
werknemers snel inzetbaar en leveren zij een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van de bedrijven. Met dat in het achterhoofd staat in het
regeerakkoord een maatregel die voor de instroom van de zij-instromers van 30
jaar en ouder uitermate negatief kan uitpakken. CDA en VVD hebben namelijk een
structurele bezuiniging ingeboekt van 170 miljoen euro op de
overheidsbekostiging van het beroepsonderwijs van deze groep. Vooral voor het
grote aantal kleine bedrijven in de installatiesector kan de maatregel
desastreuze gevolgen hebben. De maatregel staat bovendien haaks op de
arbeidsmobiliteit die de overheid zo hoog in het vaandel zegt te hebben staan.
In onze snel veranderende economie is het immers wenselijk dat werknemers
‘meebewegen’ en een leven lang blijven leren. Als de overheid het mes zet in de
bekostiging pakt dat zeer slecht uit voor de zij-instroom in de
installatiebranche. En die is de komende jaren hard nodig om de verwachte
werkgelegenheidsgroei, te kunnen realiseren. Bovendien heeft de maatregel ook
schadelijke effecten op de employability van grote groepen kwetsbare werknemers.
Ook scholen zullen gedwongen worden tot ontslagen en reorganisaties.
Brancheorganisatie Uneto-VNI heeft de minister van Onderwijs daarom samen met de
koepels van werkgevers en werknemers met klem verzocht de voorgenomen maatregel
in te trekken. Hopelijk heeft deze oproep effect. Ook de komende jaren hebben
wij 30-plussers in de branche keihard nodig.

Ir. Marcel Engels
Voorzitter Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel