artikel

Brug tussen praktijk en wetenschap

bouwbreed

Met plannen voor nieuwe bruggen is onze regering niet blij in deze tijd van bezuinigen. Gelukkig is de brug waarover ik het wil hebben een virtuele; die tussen universiteit en bedrijfsleven. In een tijd waarin grote veranderingen voor de deur staan is het merkwaardig dat een belangrijk deel van het bedrijfsleven om kennis en innovatie vraagt, terwijl we op een paar plaatsen in Nederland heuse kennispakhuizen hebben. Het pakhuis waarvan ik deel uitmaak staat in Eindhoven en heet Vertigo, het bouwkundegebouw van de Technische Universiteit Eindhoven.

Wetenschappers zijn als geen ander bereid om te delen. Dat doen ze ook al. Ze
publiceren en gaan naar congressen. Die worden echter vooral door collega’s van
over de hele wereld bezocht. Dat wordt ook prettig gevonden want zo breng je
onderzoek en kennis verder. Van nature is de wetenschap minder op het
bedrijfsleven gericht. Anderzijds moet ook worden gezegd dat je bij congressen
zelden bedrijven ziet opdagen. Interessant is de vraag hoe je de kloof kunt
overbruggen? Een mogelijkheid zie ik in het oprichten van kennisplatforms.
Rondom thema’s die zo zijn gekozen dat ze in de gehele keten een belang dienen
en van nature ook aanknopingspunten voor de wetenschap bieden. Daaromheen
formeert zich op natuurlijke basis een mix van wetenschappers en representanten
uit de keten die regelmatig bij elkaar komen en met elkaar aan de slag gaan.
Zeker in het begin kunnen andere bedrijven uit de keten en specialisten vanuit
de TU/e of zelfs daarbuiten nog aanhaken. Ook afstudeerders worden actief
betrokken. Als voorbeeld loopt er via mijzelf momenteel een platform gericht op
het ontwikkelen van intelligente gevels en wordt een groep opgestart rondom het
House of Tomorrow Today (HoTT), een energieleverende Slimbouwen woning met een
doorkijk naar enkele grotere onderzoeksprojecten. Vanaf het moment dat de
universiteit structureel personeel inzet zoals een promovendus, gaat dat ook met
kosten gepaard. Om in die terminologie te blijven, men moet dan over de brug
komen. Met een qua omvang redelijke groep en wat innovatiesubsidie is dat wel te
overzien. Wat mij betreft verklaren we de brug voor geopend.

TU Eindhoven, Bouwkunde, leerstoel Productontwikkeling J.J.N.
Lichtenberg@TUe.nl.

Reageer op dit artikel