artikel

Maatpak voor een leefbare stad

bouwbreed

We kopen het allemaal wel eens: confectiekleding. Het is goedkoop en kan direct meegenomen worden. Maar diegenen onder ons die ooit een maatpak hebben gekocht weten het: er gaat niets boven een perfect aangemeten kostuum.

Zo zien wij ook het stedelijk gebied. Je kunt hiervoor de goedkope, snelle
manier kiezen, maar beter is het om er de tijd voor te nemen en goed naar de
toekomstverwachtingen te kijken. Stedelijke verdichting is hot en wordt veel
uitgevoerd. Voordelen te over: zuinig ruimtegebruik, hoogwaardig openbaar
vervoer, sanering van verontreinigde bodems, verdwijnen van risicovolle
objecten, om er een paar te noemen. De keerzijde is ook duidelijk. Er komt
minder plek om te spelen, groene ruimtes worden opgeofferd waardoor
leefkwaliteit afneemt, water langer op de straat blijft staan en de
luchtvervuiling neemt toe. Ook het bouwen langs sporen geeft
veiligheidsproblemen. Wij zijn van mening dat er te weinig geanticipeerd wordt
op de wat verdere toekomst. Huidige milieudilemma’s spelen eerste viool, echter
de toekomstige demografische veranderingen en – nog voornamer –
klimaatveranderingen zijn vele malen belangrijker. Zo kan het probleem van
luchtvervuiling (en geluid) zomaar opgelost zijn als er alleen nog elektrische
auto’s zijn. Het is van belang om meer te anticiperen op de toekomstige effecten
van klimaatverandering en minder op de huidige milieu-issues. Landelijk lukt dit
aardig, regionaal en lokaal blijft men ver achter. Hierdoor worden er
beslissingen genomen die schadelijk zijn voor de (niet-zo-verre) toekomst. Denk
bijvoorbeeld aan een goede afstemming tussen stedelijk verdichten en hoogwaardig
openbaar vervoer en het omgaan met water. Kortom, geen lopendebandwerk bij
stedelijke verdichting maar een selectieve, weldoordachte aanpak. Geen
percentages die een verplichting opleggen om ‘x procent’ binnen een stad te
bouwen. Altijd de best mogelijke (maatschappelijke) oplossing zoeken. Dit kan
niet zonder goede MIRT gebiedsagenda’s. Uit het confectiepak, het is tijd voor
maatwerk.

Jos van Wijk en Peter van de Laak
Respectievelijk voorzitter en lid Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Leefomgeving van NLingenieurs.

Reageer op dit artikel