artikel

Lokale aanpak energiebesparing

bouwbreed

Energiebedrijf Eneco deed maandag het voorstel om alle subsidies op energie te schrappen. Het gaat daarbij niet alleen om de veelbesproken subsidies op duurzaam opgewekte energie, maar ook om de gratis uitstootrechten van kolen- en andere fossiele centrales. Uneto-VNI vindt dit een prima voorstel.

Er ontstaat dan namelijk een ‘level playing field’, waarbij het voor bewoners
veel interessanter wordt om over te stappen op duurzame energie. Eneco maakte
ook bekend dat het samen met het Wereld Natuur Fonds als partner oude wijken wil
gaan verduurzamen. Dat is een loffelijk streven, maar ik zou beide organisaties
graag willen verwijzen naar ons initiatief Energiebesparing nu (E.nu). Binnen
deze lokale coöperaties van installateurs samen met andere partijen in de markt
én met gemeenten zijn wij namelijk al langer bezig om dit soort initiatieven te
ontplooien. In onze visie is energiebesparing een lokale aangelegenheid, waarbij
door een slim samenspel tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, verenigingen
van eigenaren en installateurs veel kan worden bereikt. Niet alleen in termen
van energiebesparing, maar ook in termen van bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Gemeenten en provincies gaan naar de mening van Uneto-VNI een cruciale rol
spelen bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daar haken wij op in door
gemeenten te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen. Een goed
voorbeeld is de samenwerking die nu wordt opgezet met de gemeente Den Haag. Deze
gemeente wil in 2020 30 procent CO2-reductie in de bestaande woningvoorraad
realiseren en 20 jaar daarna een klimaatneutrale woningvoorraad. De coöperatie
E.nu Haaglanden, waarin behalve installateurs ook andere marktpartijen actief
zijn, gaat in samenwerking met de gemeente verspreid over de stad een aantal
voorbeeldwoningen realiseren, waarbij ook aspecten als levensloopbestendigheid
en kwaliteitsverbetering worden meegenomen. Ook elders in ons land zien we E.nu
coöperaties samenwerken met gemeenten en provincies. Juist in het optimale
samenspel op lokaal niveau ligt de sleutel tot energiebesparing.

Voorzitter Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel