artikel

Epc-verlaging

bouwbreed

Ondanks dat de rekentool behorende bij de nieuwe NEN 7120 nog niet naar behoren werkt, vindt de ventilatie-industrie dat de epc-verlaging in januari door moet gaan (‘NVB: Uitstel invoering epc-verlaging’, Cobouw 1 november).

Werd er onlangs door de NVB nog gepleit voor uitstel van de epc-verlaging
vanwege problemen met de rekentool en extra kosten die dit volgens hen zou
meebrengen voor de consument, de ventilatie-industrie is het daarmee oneens. De
fabrikanten – verenigd in de branchevereniging VLA – hebben diverse
productoplossingen gereed om de epc van 0,6 te behalen. Een energiezuiniger huis
levert voor de consument op lange termijn alleen maar voordeel op in
energiekosten. De genoemde reden voor uitstel vinden zij dan ook niet relevant.
Bij moderne optimaal geïsoleerde woningen is goede ventilatie van levensbelang.
Ventilatie is noodzakelijk om verontreinigde lucht af te voeren en verse lucht
in te brengen. Met de huidige stand van de techniek kan een ventilatiesysteem
een gezond binnenklimaat garanderen en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage
leveren aan beperking van het energieverbruik. De verlaging van de epc van 0.8
naar 0.6, zoals aangekondigd door het ministerie van VROM, is dan ook goed
mogelijk met inzet van deze en andere technologieën. Het is belangrijk dat we zo
snel mogelijk een betrouwbare universele berekeningsmethode kunnen vaststellen.
Er is echter geen enkele reden om dit te koppelen aan het uitstellen van de
epc-verlaging.

Reageer op dit artikel