artikel

Commentaar/Onmacht of onkunde

bouwbreed

We schreven er in onze kolommen al eerder over maar deze week bevestigde het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra het nog eens een keer: lagere overheden – en dan vooral gemeenten – snappen weinig van aanbesteden.

Niet alleen besteden gemeenten opdrachten heel vaak niet volgens de Europese
regels aan, ze huren ook nog eens voor niets dure adviesbureaus in. Want, zo
ontdekte het Aanbestedingsinstituut, het maakt uiteindelijk niet uit of een
gemeente of waterschap een adviseur heeft ingehuurd om het aanbestedingstraject
te begeleiden. Het levert slechts hoogst zelden een betere
aanbestedingsprocedure op. Adviseur of geen adviseur, het percentage innovatieve
contracten of economisch meest voordelige inschrijvingen (emvi) wijkt niet af
van gemeenten waar men het hele proces in eigen hand houdt. Dat laatste is
opmerkelijk. Want wie iemand inhuurt in de hoop daar voordeel mee te doen, doet
zulks niet omdat het werk net zo goed door de eigen mensen kan worden gedaan. En
al helemaal niet als het inhuren van zo’n extern bureau ook nog eens geld kost.
Dat het in dit soort gevallen om overheidsgeld gaat dat ook aan andere nuttige
zaken had kunnen worden besteed, laten we voor het gemak maar even buiten
beschouwing. Wat de gang van zaken extra opmerkelijk maakt, is dat er allang een
document bestaat dat het voor alle partijen veel gemakkelijker maakt om
aanbestedingsprocedures professioneel en innovatief te doorlopen. Dat document
draagt de naam ‘Leidraad Aanbesteden’ en wordt gedragen door zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers. En toch proberen lagere overheden elke keer
het wiel opnieuw uit te vinden. Vaak tot frustratie van aannemers die worden
geconfronteerd met opdrachtgevers die slechts op de laagste prijs selecteren en
niet verder kijken. Een motto van een vorig kabinet was ‘Decentraal wat kan,
centraal wat moet’. Uit het onderzoek van het Aanbestedingsinstituut blijkt dat
decentraal in veel gevallen helemaal nog niet kan. Of dat onmacht of onkunde is,
blijft onduidelijk. Het huidige kabinet zou dit moeten inzien. Verplicht
gemeenten tot het naleven van de leidraad.

Reageer op dit artikel