artikel

Commentaar / Uniformiteit

bouwbreed

Uit onverdachte hoek krijgt de bouw steun voor het pleidooi van uniformiteit in de regels voor aanbestedingen onder de Europese drempel.

Hoorleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza
deelt de mening van de bouwwereld volledig. Zij ziet in de praktijk een stroming
ontstaan bij decentrale overheden die zich zoveel mogelijk willen onttrekken aan
openbare aanbestedingen. Dat gebeurt om verschillende redenen. Soms speelt het
belang van lokale of regionale werkgelegenheid, waardoor decentrale overheden
hun markt willen afsluiten. Vaker nog vinden zij het duur en ingewikkeld om
openbaar aan te besteden. Decentrale overheden vergeten echter iets te
gemakkelijk dat er goede redenen zijn voor de interne markt en de
aanbestedingsplicht. Het gaat om goede besteding van belastinggelden. Uit
diverse onderzoeken blijkt dat openbaar aanbesteden overheden zo’n 8 procent
voordeel oplevert. Dat weegt zonder meer op tegen de moeite van openbaar
aanbesteden. In deze tijden van bezuinigingen is het bovendien mooi meegenomen,
zo niet uiterst urgent om kostenvoordelen te behalen. Ook vergeten decentrale
overheden kennelijk de algemene principes uit het Europees Verdrag,
transparantie, objectiviteit en non-discriminatie, die ook gelden voor
aanbestedingen onder de drempelbedragen. De makkelijkste manier om daaraan te
voldoen, is openbaar aanbesteden. Manunza bepleit daarnaast voor uniformering
van de aanbestedingsplicht tot praktisch alle overheidshandelen. Doordat nu
allerlei uitzonderingen mogelijk zijn, ziet zij het gevaar van manipulatie
opdoemen. Zo is uitbesteden van taken wel aanbestedingsplichtig, maar plaatsing
van een aandelenpakket bij een private partij niet. Ook de selectie van een
investeerder in een publiek-private samenwerking is aanbestedingsplichtig, maar
de overdracht van aandelen gekoppeld aan overheidsopdrachten weer niet. Manunza
vindt dan ook dat geïnteresseerde ondernemingen dit verschil niet begrijpen.
Alle redenen derhalve voor de wetgever om de Aanbestedingswet aan te passen op
dit punt, waardoor er alsnog uniformiteit komt in de aanbestedingsregels, ook
voor opdrachten beneden de drempel.

Reageer op dit artikel