artikel

Opdrachtgever wordt klant

bouwbreed

Vorige week was ik debatleider bij ‘de Vernufteling’, de prijs voor het meest innovatieve project van een ingenieursbureau.

Het valt mij ieder jaar weer op dat de inzendingen direct de maatschappij
raken in al haar facetten.

Dit jaar was de winnaar DHV met een project dat stikstof en fosfor uit het
rioolwater haalt en nuttig weet te hergebruiken. Royal Haskoning zat bij de
laatste vier met hun project waarbij methaan, dat in drinkwater zit dat in
Friesland wordt gewonnen, nuttig kan worden aangewend. Prachtige projecten die
van veel waarde zijn voor de maatschappij. Al dan niet schadelijke stoffen niet
alleen verwijderen of weghalen, maar weten in te zetten voor bijvoorbeeld
energie of kunstmest. Een mooi voorbeeld van cradle to cradle. Ook de winnaars
van 2008 en 2009 hadden belangrijke projecten voor Nederland: respectievelijk
het behalen van aanzienlijke zuiveringswinst in ziekenhuizen (‘Pharmafilter’,
Grontmij) en het schoonmaken van de bodem in combinatie met warmte/koudeopslag
(‘Sanergy’, Arcadis). Duurzame projecten waar de innovatie van afdruipt en zo
zijn er nog vele te noemen. Is het dan typisch Nederlands dat veel van deze
projecten slechts één of enkele malen worden toegepast? Is dit het “not invented
here” syndroom? Of ligt het aan de aanbestedingsregels? De rol van de
opdrachtgever is hierin van groot belang. Goed opdrachtgeverschap betekent het
beste uit je ‘leveranciers’ halen. Kennis delen en ruimte bieden voor innovatie
en andere denkrichtingen. Niet van te voren alles al bepalen en voor een
dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar ook echt voor Quality Based
Selection gaan. Het is tijd voor een andere dimensie in de verhouding
opdrachtgever-opdrachtnemer. Ik verwacht dat het steeds meer klant-adviseur
wordt, waarbij men niet bang is om succesvolle projecten te kopiëren (en zo
nodig te verbeteren) en waar al in een vroeg stadium gebruik wordt gemaakt van
elkaars hersenen. Samenwerken om het beste resultaat te bereiken. Ik roep mijn
eigen achterban op om in ieder geval de term opdrachtgever te vervangen door
klant. En ik roep deze klant op om te gaan voor duurzame kwaliteit en daarvoor
ook een goede prijs voor neer te leggen. Dan wordt de Vernufteling een prijs
voor het meest innovatieve project van een ingenieursbureau en haar klant.

Voorzitter NLingenieurs.

Reageer op dit artikel