artikel

Politieke leiders vermijden debat over duurzaamheid

bouwbreed

Economische groei dient gebaseerd te zijn op duurzame groei. Dat is wat Noreena Hertz haar publiek vertelde tijdens het Groene lentefestival georganiseerd door Neprom, VNG en BNA in Rotterdam. Een zin die NLingenieurs ter harte onderschrijft.

Het Groene lentefestival stond in het teken van het twee jaar geleden
gesloten convenant tussen Neprom, NVB, Bouwend Nederland en Aedes met de
rijksoverheid, om tot een substantiële reductie van de CO2-uitstoot in de
gebouwde omgeving te komen. De algehele indruk die ik aan deze dag heb
overgehouden is zondermeer positief. Op allerlei fronten wordt er momenteel hard
gewerkt om de sector te verduurzamen. Dit zowel bij de ontwikkeling van nieuwe
woning- en gebouwconcepten alsook bij gebiedsontwikkelingen, het verkopen en
vermarkten van duurzaamheid, het betrekken van de consument, de ontwikkeling van
nieuwe instrumenten, etc. Teveel om hier op te noemen. Het lentefestival werd
geopend door een inspirerende keynote speech van Noreena Hertz (hoogleraar
globalization, sustainability and finance aan de Rotterdam School of Management
van de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Cambridge en de Duisenberg
School of Finance in Amsterdam) die de bezoekers voorhield dat economische groei
gebaseerd dient te zijn op duurzame groei. Tevens was een van haar duidelijke
conclusies dat deze tijd nadrukkelijk vraagt om leiders die richting geven aan
de opgave tot een duurzame ontwikkeling. Iets waar wij vanuit NLingenieurs ook
al een aantal malen voor gepleit hebben. Toen kwam de koude douche: het
lijsttrekkersdebat op de tv in aanloop naar de verkiezingen. Tot mijn grote
verbazing werd in het debat door geen van de premierkandidaten met een woord
gerept over de duurzaamheidsopgave die ons te wachten staat. Nu begrijp ik dat
de vreemdelingenpolitiek, de hypotheekrenteaftrek, de gezondheidszorg en de
economische crisis onderwerpen zijn die dicht bij de kiezer staan en dus op de
agenda van een lijsttrekkersdebat voorkomen. Maar ook in diverse
verkiezingsprogramma’s wordt veel te weinig aandacht besteed aan de
duurzaamheidsopgave waar we voor staan. Terwijl juist op dit onderwerp
leiderschap gevraagd wordt. Ik hoop daarom dat het beeld wat ik nu van de
politiek heb de komende weken wordt rechtgezet en dat werkelijk leiderschap
wordt getoond. De markt heeft het begrepen en pakt de uitdaging op, zoveel is
mij duidelijk geworden naar aanleiding van het Groene lentefestival. De politiek
moet er nu echt werk van maken, Nederland heeft een ‘duurzame leider’ nodig.

NLingenieurs Voorzitter Commissie Bouw, Industrie & Energie

Reageer op dit artikel