artikel

Performance Design: Een nieuwe beweging in onderzoek en ontwerp

bouwbreed

Er is een aantal factoren die de bouw speciaal maken in vergelijking tot andere disciplines: elk gebouw is anders, de financiële draagkracht van de betrokken partijen is gering ten opzichte van de projectkosten (vergelijk met de auto-industrie) en het team belanghebbenden varieert van project tot project. Ook bepalen gebouwen de kwaliteit van de ruimte die ons in ons dagelijks leven omgeeft. Nu komt de architectuur om de hoek kijken. Via een eeuwenlange bouwpraktijk heeft dit geleid tot speciale ontwerp- en contractprocedures.

De behoefte aan een sector duurzame gebouwen heeft ons verschillende ‘groene’
certificatiesystemen opgeleverd, zoals Breeam of Leed. Een hoge score in zo’n
systeem is een verkoopinstrument geworden en ontwikkelaars en investeerders
vragen ernaar, zelfs voordat men met ontwerpen begonnen is. Deze ontwikkeling
zet de traditionele benadering van een ontwerp op zijn kop: al in een zeer vroeg
stadium van het project worden de prestaties (performance) van het gebouw in
termen van energiegebruik en comfort vastgelegd. We kijken niet alleen naar de
gebruiksperiode, ook het scenario aan het eind van de levensfase moet worden
ontworpen, wat een enorme impact heeft op de ontwerpkeuzes. Interessant in de
dagelijkse praktijk is dat de verantwoordelijkheid van het ontwerpteam meteen na
de oplevering eindigt en dat het monitoren van de behaalde prestaties
(performance monitoring) zelden gebeurt. In de toekomst zal dit leiden tot een
nieuwe fase: ‘Performance Design’ zal de prestatiedoelstellingen op al deze
niveaus definiëren, voordat het eigenlijke ontwerp start. Het effect op
onderzoek op het gebied van ontwerpbeslissingen is groot. Een onderzoeksproject
bij de Afdeling Bouwtechnologie van de TU Delft. ‘Integrated Façade Components’,
gaat over de combinatie van gevel en installaties. Samen zijn zij niet alleen
goed voor 40-50 procent van de bouwkosten, zij hebben ook een voorspellende
waarde voor de prestaties van het gebouw in de zin van energie en comfort.
Anders gesteld: Performance Design eist een integraal ontwerp van deze
disciplines. We verwachten integrale ontwerpteams en we zullen strategische
samenwerkingsverbanden zien tussen bedrijven in de gevel- en installatiebranche.
Er komen meer gevelconstructies met vooraf geïntegreerde installaties. Leader
Façade Research Group, Faculteit Bouwkunde, TU Delft Op 10 juni komen tijdens de
(vierde) jaarlijkse conferentie ‘The Future Envelope 4 – Next Generation’
bovenstaande thema’s ter sprake. Steeds tonen sprekers vanuit verschillende
disciplines hun visie op de ‘Future Building Envelopes and Architecture’.

Reageer op dit artikel