artikel

Grootste winst komt door hergebruik

bouwbreed

Het financiële voordeel voor de bouw van nieuwe panden is nu zelfs groter dan voorheen, terwijl de aangepaste groenregeling is bedoeld om duurzame renovatie van bestaande gebouwen te stimuleren.

Zonder afschaffing van de subsidie op nieuwbouwkantoren wordt het lastig om
de CO2-emissie in 2020 te verminderen, vindt Ariane Kaper. Door de economische
malaise neemt de leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte toe. Nederland telt
45,6 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Ondanks een enorme leegstand van 6,7
miljoen m2- gelijk aan 960 voetbalvelden – komt er jaarlijks circa 450.000 m2
nieuwe kantoorruimte bij. De leegstand neemt door de kredietcrisis toe en de
verkoop van panden stagneert, zo constateerden het Agentschap.NL en het
ministerie van VROM dan ook eerder. Dit maakt het opwaarderen van bestaande
gebouwen noodzakelijk. Om duurzaam bouwen te stimuleren is de groenregeling in
het leven geroepen. Tot 2010 was deze regeling alleen van toepassing op de
koplopers onder nieuwe, duurzame utiliteitsgebouwen. Sinds begin dit jaar wordt
ook duurzame renovatie financieel gestimuleerd. Nu kan er, afhankelijk van de
totale energiebesparing, tot 600 euro per m2 ‘groen’ worden gefinancierd. Dan
moet een bestaand pand wel net zo energiezuinig worden als nieuwbouw.

Fout

Maar er is een fout in deze nieuwe regeling geslopen. Terwijl de leegstand
van kantoorpanden erkend is, verhogen de nieuwe regels de subsidie voor duurzame
nieuwbouw. Het bedrag dat groen gefinancierd kan worden is voor zeer duurzame
nieuwbouw opgetrokken van 400 naar 600 euro per m2. Daarnaast is de beperking
tot 5.000 m2 per project komen te vervallen. Door de nieuwe regeling is het
voordeel voor een gemiddeld nieuw gebouw met 10.000 m2 vloeroppervlak drie keer
groter geworden. Nederland stoot jaarlijks ongeveer 220 miljoen ton CO2uit.
Kantoren veroorzaken 8,4 miljoen ton CO2 (3,8 procent) en zijn dus medebepalend
voor de CO2-uitstoot. Met de aanpassing van de groenregeling willen de
ministeries van VROM en Financiën bijdragen aan de kabinetsdoelstelling om in
2020 de CO2emissies met 30 procent te verminderen. Willen we impact maken, dan
zullen we moeten stoppen met de bouw van nieuwe kantoren. Er valt namelijk een
factor twintig tot veertig meer te besparen op de uitstoot van CO2 door
bestaande panden duurzaam te renoveren in plaats van nieuwbouw neer te zetten.
Bij nieuwbouw heb je te maken met de aanleg van nieuwe infrastructuur. Maar de
grootste winst komt door het hergebruik van bestaande installaties en materialen
die nog niet aan het einde van hun leven zijn. Een groenregeling om
bouwactiviteiten te stimuleren is in deze economisch moeilijke tijd meer dan
welkom, maar niet als het de milieudoelstellingen in de weg staat. Door de
vernieuwde groenregeling wordt het nóg gemakkelijker gemaakt om gebouwen met
achterstallig onderhoud te vernietigen, om vervolgens met nieuwe materialen vaak
dezelfde gevel, kozijnen en installaties weer op te bouwen. Op papier is wel
duidelijk dat het opwaarderen van een bestaand gebouw meer resultaat oplevert
dan nieuwbouw. Maar net als Nederland nog moet wennen aan de term duurzaam,
moeten we nu ook wennen aan renovatie. Beide begrippen worden namelijk te vaak
geassocieerd met ‘moeilijk’, ‘duur’ en in het laatste geval soms zelfs ‘saai’ of
‘lelijk’. En dat terwijl er genoeg voorbeelden zijn van renovatieprojecten die
met een beperkt budget een nieuw leven geven aan een oud pand. Om een paar te
noemen: het Rijkswaterstaat-kantoor Westraven in Utrecht, Central Post in
Rotterdam en het stadhuis in Zutphen.

Energiebesparing

Op dit moment is DHV ook bezig haar eigen hoofdkantoor in Amersfoort duurzaam
te renoveren. Het gebouw uit 1970 krijgt een geheel nieuw leven zonder dat het
kenmerkende karakter van het gebouw verloren gaat. Door de integrale aanpak van
het project komt er een duurzamer ontwerp op tafel, dat uiteindelijk
energiebesparing oplevert tijdens de exploitatie. Door renovatie wordt het
gebouw opgekrikt van een label G naar een label A. Qua kosten wordt er veel
bespaard. DHV kan op een jaarlijkse energiebesparing van 100.000 euro
rekenen.Nederland heeft dit soort succesverhalen nodig. Hoe meer voorbeelden van
duurzame renovaties we zien, hoe sneller we de milieudoelstellingen gaan halen.
Maar zonder afschaffing van de subsidie op nieuwbouwkantoren en duidelijke
keuzes van de overheid wordt het een lastige strijd.

Duurzaam bouwadviseur DHV

Reageer op dit artikel