artikel

Commentaar/Duurkoop

bouwbreed

Lagere overheden knijpen de bouw weer als vanouds uit. Zoveel is op te maken uit cijfers van het Aanbestedingsinstituut.

Uit onderzoek naar 3042 aankondigingen van aanbestedingen uit 2009 blijkt dat
maar liefst 87 procent van de aanbestedingen vorig jaar op laagste prijs is
gegund. Ondanks de jarenlange pogingen van overheidszijde om het ingesleten
patroon van traditioneel aanbesteden te doorbreken, kijken gemeenten, provincies
en waterschappen naar niets anders dan de prijs. De laagste prijs welteverstaan.
Kwaliteit en duurzaamheid doen er, in weerwil van wat velen tegenwoordig met de
mond belijden, absoluut niet toe als het gaat om het gunnen van een opdracht.
Bovendien lappen lagere overheden massaal de regels omtrent bouwcombinaties aan
hun laars. Steeds vaker stellen ze daaraan extra eisen, iets wat volgens de wet
helemaal niet is toegestaan. Het Aanbestedingsinstituut constateert verder dat
opdrachtgevers in driekwart van de gevallen afwijken van de
gestanddoeningstermijn van 45 dagen. Sommige opdrachtgevers willen zelfs dat
aannemers hun opgegeven prijs voor drie maanden garanderen. Dat kan in een markt
met hevig schommelende prijzen voor personeel en materiaal nogal vervelend
uitpakken.In het huidige economische tijdsgewricht, waarin ook gemeenten steeds
meer moeite hebben hun begrotingen rond te krijgen en forse bezuinigingsronden
op stapel staan, is het te begrijpen dat opdrachtgevers op de kleintjes letten.
Ondanks dit feit zal bovenstaande handelswijze funest uitpakken voor de
bouwsector. En dan vooral voor het midden- en kleinbedrijf, dat in grote mate
afhankelijk is van opdrachten van lagere overheden. Goedkoop kon dus wel eens
duurkoop worden. Nog afgezien van het feit dat door een prijzenoorlog de
verleiding tot het maken van prijsafspraken wel eens heel groot kan worden.

Reageer op dit artikel