artikel

Vernieuwing Bouw moet eindjes aan elkaar knopen

bouwbreed

De opvolger van de Regieraad heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen nu de overheid subsidies in hoog tempo afbouwt. Dinsdag presenteert Vernieuwing Bouw zijn strategie voor de komende vijf jaar.

De netwerkorganisatie van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw
hoopt op een jaarlijkse bijdrage van individuele leden. Die moeten jaarlijks
tussen de 2500 en 10.000 euro gaan betalen. Bewust wordt daarbij ingezet op
koplopers die veel bijdragen en kiezen voor innovatie. De doorstart van de
Regieraad die dinsdag plaatsvindt, staat in schril contrast met de grote
persconferentie die in Nieuwspoort werd gegeven om de Regieraad I te lanceren.

Ongelukkig moment

De speerpunten zijn samenwerken in de keten, levensduurdenken en
cultuuromslag. Daarmee kiest
Vernieuwing Bouw
voor een voortzetting van de ingezette koers. De Regieraad I en II werden nog
volledig door de overheid gefinancierd met als opdracht innovatie in de sector
aan te zwengelen. De doorstart in de vorm van Vernieuwing Bouw moet echter
worden gedragen door de sector zelf. Het opdrogen van de geldstroom komt op een
ongelukkig moment. De sector is zwaar getroffen door de economische crisis en
houdt de hand op de knip.

Reageer op dit artikel