artikel

Nieuwe generatie rammelt aan poort

bouwbreed

Generatie Y manifesteert zich langzaam, maar zeker in de bouwnijverheid. Ze wordt gekenmerkt door een goede opleiding, hoog ambitieniveau en sterke drang naar zelfontplooiing. Ze kijkt kritisch naar de status quo, vooral op maatschappelijk relevante terreinen, zoals duurzaamheid. Of ze doordringt tot de zittende generatie is de vraag.

Weblog PeperDuurzaamheeft Flip Verwaaijen, managing director TNT Real Estate,
en Aart Bontekoning, partner bij MAGMA, uitgenodigd om te reageren op de vraag
hoe we de ideeën en energie van jongeren daadwerkelijk kunnen inzetten om
duurzame innovatie in de gehele keten van de bouwsector te realiseren. Beiden
kwamen tot de constatering dat innovatie en jongeren een mooie, maar uitdagende
combinatie is. En dan ook nog eens specifiek in de gehele keten van de bouw. In
de bouw zie je dat jongeren zich steeds meer groeperen. Sterker nog, in veel
meer branches dan de bouw alleen zijn jongeren bezig om zich te organiseren
omdat het ‘anders’ moet. Innovatie is noodzakelijk om een bedrijf zich
voortdurend te laten aanpassen op de veranderende wereld. De innovatiekracht van
jongeren is enorm, mits zij ‘fris en fruitig’ worden gehouden door het
management. En hier zit het probleem. De managers bepalen de bedrijfsnormen en
waarden en bepalen dan ook of iemand wel of niet doorgroeit naar een
leidinggevende functie. Geen wonder dat deze jonge enthousiastelingen zich
groeperen om gehoord te worden.

Interactie

Is dit echter wel de juiste weg? Hierover zijn de meningen verdeeld. Flip
Verwaaijen gelooft veel meer in de kracht van een platform waarin zowel het
management als Generatie Y worden vertegenwoordigd, dan in een afsplitsing van
de jongeren. Meer interactie tussen jongeren en ouderen. Juist die combinatie,
de mix der dingen, brengt een onderneming vooruit. Interactief samenwerken
tussen de twee generaties vergroot het innovatievermogen van een onderneming.
Hiermee is Aart Bontekoning het volledig eens, maar hij pleit dat het gewoonweg
niet lukt. Vooral niet in de grotere bedrijven, waar de bedrijfscultuur is
gevormd door oudere generaties. Die staan niet daadwerkelijk open voor
vernieuwingsimpulsen van de jongste generaties. Het is lastig om aan te wijzen
waardoor het veroorzaakt wordt, maar het verspilt energie en belemmert (sociale)
innovatie. Er lijken grote misverstanden te bestaan tussen generaties. Managers
klagen over het snel verdwijnen van jonge professionals in de cultuur. Dat stelt
ze teleur. Jonge professionals klagen over de cultuurmuur waar ze tegenaan
lopen. Doodvermoeiend en frustrerend vinden ze dat. Het lijkt erop dat die
managers en junioren daar samen niet over praten. Beide groepen houden dit
teleurstellende patroon in stand. De junior professionals denken dat hun ervaren
collega’s niet willen vernieuwen. Ze denken dat ervaren collega’s willen dat ze
zich aanpassen aan de cultuur. Het tegendeel bleek steeds waar. Dat aanpassen
vonden ervaren collega’s teleurstellend, gemakzuchtig en laf. Kortweg lijkt het
erop dat we in Nederland hard op weg zijn naar het constructief benutten van
generatieverschillen. Maar om dat te kunnen bereiken hebben de meewerking van
alle generaties nodig. Het lukt niet zonder elkaar!

Jan Spruijt
Trainee Koninklijke BAM Groep namens PeperDuurzaam van De NieuwBouw.

Reageer op dit artikel