artikel

Moeizame financiering vernieuwing in bouw

bouwbreed

Terwijl de fraude-affaires in de bouw oplaaien, kampt de opvolger van de Regieraad met geldproblemen.

Vernieuwing Bouw ontvouwt dinsdag zijn strategie voor de komende vijf jaar.
De subsidiestroom vanuit de overheid droogt in snel tempo op. De hoop is dus
gevestigd op een jaarlijkse bijdrage van individuele leden die jaarlijks tussen
de 2500 en 10.000 euro gaan betalen. Bewust wordt ingezet op koplopers die
relatief veel bijdragen en kiezen voor innovatie in plaats van veel inactieve
deelnemers die alleen een bescheiden financiële bijdrage leveren. De doorstart
van de Regieraad verloopt vrij geruisloos en staat in schril contrast met de
grote persconferentie die in Nieuwspoort werd gegeven om de Regieraad I te
lanceren als antwoord op de bouwfraudeaffaire. De speerpunten zijn samenwerken
in de keten, levensduurdenken en cultuuromslag. Daarmee verzet de
netwerkorganisatie van opdrachtgevers en opdrachtnemers geen bakens en kiest
voor verlenging van de ingezette koers.

Kartelvorming

De Regieraad I en II werden nog volledig door de overheid gefinancierd met
als opdracht innovatie in de sector aan te zwengelen. De doorstart in de vorm
van Vernieuwing Bouw moet worden gedragen door de sector zelf en daar steekt de
aloude verdeeldheid binnen de sector op. Het opdrogen van de geldstroom komt op
een ongelukkig moment. De sector is zwaar getroffen door de economische crisis
en houdt de hand op de knip voor innovatiebudgetten. Sommige bedrijven lijken
zelfs te vervallen in oude fouten als prijsafspraken en kartelvorming.
Architecten (BNA), kleine aannenemers (AFNL) en gemeenten (VNG) weigeren
vooralsnog een cent te steken in de opvolger van de Regie­raad.

Onkostenvergoeding

Aanvankelijk verwachtte de organisatie jaarlijks 2,5 miljoen euro uit de
sector te kunnen halen, maar nu de financiering zo moeizaam verloopt zijn de
ambities naar beneden bijgesteld. Voorzitter en bestuur krijgen alleen een
onkostenvergoeding en het centrale bureau wordt klein gehouden. In combinatie
met een jaarlijks congres en pilotprojecten is daar nog wel 2 miljoen euro per
jaar voor nodig. Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland
brengen jaarlijks 750.000 euro op voor het platform. Aedes, Uneto VNI en
NL-ingenieurs dragen bij als partner. Met het wegvallen van de overheidssubidie
gaapt vanaf volgend jaar nog een gat op de begroting.

Reageer op dit artikel