artikel

Bouwkolom wacht spectaculaire digitale (r)evolutie

bouwbreed

De bouw is een industrie met geringe innovatiekracht. In de komende vijf tot tien jaar is de kans groot dat dit door een spectaculaire (r)evolutie gaat veranderen. Door de digitalisering van de bouwkolom zal de kwaliteit, de ontwerp- en bouwsnelheid en de zekerheid dat complexe bouwwerken – zonder kostenverhoging en uitloop – kunnen worden gerealiseerd, toenemen. Tevens zullen bouw- en faalkosten afnemen.

Aan de TU Delft zijn we druk bezig met het onderzoeksprogramma ‘computation
& performance’, dat tot doel heeft de prestaties van gebouwen te verbeteren
met behulp van computertoepassingen. Gedacht moet hierbij worden aan
modelgeneratie en analyse, computerondersteunend kiezen en ontwerpcommunicatie.
De huidige digitale middelen bieden al ruime mogelijkheden tot vergaande
optimalisaties in het ontwerpproces. Deze kunnen enerzijds gerelateerd zijn aan
de hoeveelheden, anderzijds aan de uitvoeringskosten. Methoden voor de
optimalisatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen worden steeds meer
volwassen. Het proces wordt steeds verder geautomatiseerd. Het verder
automatiseren van optimalisaties in het ontwerpproces is de volgende (r)evolutie
van het ontwerpproces. Het automatiseren van meer dimensionale evaluaties is in
deze de grootste hobbel die we moeten nemen. Ontwerpoplossingen buiten het
spectrum van nu denkbare oplossingen liggen dan in het verschiet. De
automatisering van de uitvoering kent twee stromingen. Enerzijds zal (bijna)
mass customisation van onderdelen de mogelijkheid geven om niet
standaardproducten te maken tegen kosten van standaardproducten. Anderzijds
maken digitale hulpmiddelen een betere beheersbaarheid van het bouwproces op de
bouwplaats mogelijk, zoals BIM. Verticale integratie van ontwerp, uitvoering,
inkoop, productie en beheer door de toepassing van gebouwinformatiemodellen
(BIM) is een belangrijk middel de kosten te drukken en de ontwerp- en
uitvoeringstijd te beperken. Speciaal voor meer gecompliceerde gebouwen en
details kan dit een geweldig hulpmiddel zijn en kunnen faalkosten enorm worden
teruggebracht, omdat tijdens de uitvoering geen aanpassingen in het werk moeten
gebeuren. Onder bepaalde randvoorwaarden komt de toekomst nu al aangebroken. De
tot nu toe uitgevoerde complexe projecten zijn meestal verricht in landen met
lage arbeidskosten die toch technisch hoogontwikkeld zijn, of betreffen gebouwen
waarvan de complexe vorm het imago van de eigenaar of gebruiker verhoogt –
waardoor de gemaakte kosten dus minder belangrijk zijn.

Joop Paul
Hoogleraar faculteit Bouwkunde TU Delft en directeur Nederland van
ingenieursbureau Arup.

Reageer op dit artikel