artikel

Stadsgebouwen: niet individueel functioneren

bouwbreed

Technisch is het mogelijk om volledig duurzame steden te bouwen. Wat vooral ontbreekt, is (politieke) wil. Een pleidooi voor de invoering van een ‘bruto afgenomen waarde’ (baw) als tegenhanger van de ‘bruto toegevoegde waarde’ (btw).

In de stad is elk gebouw nu te zien als een ziekenhuispatiënt die verbonden
is met diverse ‘infusen’: water, elektricitieit, riolering, kabel-tv enzovoorts.
Die situatie is niet noodzakelijk slecht, maar er wordt onvoldoende onderkend
dat het ‘afval’ van de ene ‘patiënt’ van nut kan zijn voor een andere. Als
steden echt duurzaam willen worden, moeten ze een intelligent systeem hebben
voor de uitwisseling van diverse stromen, zoals afvalwarmte, net zoals een
natuurlijk organisme. Geen enkel stadsgebouw zou als een individu moeten
functioneren, maar de unieke mogelijkheden die de stad biedt, moeten aangrijpen.
Een concreet voorbeeld: Supermarkten gebruiken hun energie voornamelijk voor
koeling (en maar een klein gedeelte voor verlichting en verwarming van het
kantoortje). Aan de andere kant van de airconditioner produceert de supermarkt
dus een flinke hoeveelheid warmte, die gewoon de lucht in gaat. Deze
warmtestroom kan nuttig worden gebruikt door nabijgelegen winkels, huizen of
sportfaciliteiten.Ik ben actief op het niveau van het individuele gebouw (zoals
klimaatbestendige en/of energiezuinige woningen), en van de stad en de regio.
Wat dat laatste betreft, bekijk ik slimme combinaties van energiestromen: Energy
Potential Mapping (EPM). Uit een EPM-studie voor de provincie Groningen bleek
dat met maatregelen als aangepaste huizenbouw, windparken en het aanplanten van
groenzones, 50 procent van de energievraag duurzaam kon worden geleverd. De
conclusie luidt dat het technisch mogelijk is om volledig duurzame steden te
bouwen. Wat ons tegenhoudt, is enerzijds het (politieke) lef het echt toe te
passen, anderzijds ons financiële systeem, dat kortetermijnoplossingen met
minimale investeringen stimuleert. Voer een Bruto Afgenomen Waarde (baw) in, als
tegenhanger van de Bruto Toegevoegde Waarde (btw). Ik vind dat we moeten betalen
voor de kwaliteitsafname van producten (en energie, in de zin van toegenomen
entropie). Als een product alleen kan worden gedumpt, is de overgebleven
kwaliteit nul en de te betalen baw maximaal. Kunnen alle onderdelen van een
product worden hergebruikt, dan is de baw minimaal. Op 5 maart spreekt Andy van
den Dobbelsteen zijn intreerede uit als hoogleraar Climate Design and
Sustainability aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Reageer op dit artikel