artikel

Rob Boerée: ‘Briljant alleen is ons niet genoeg’

bouwbreed

Rob Boerée: ‘Briljant alleen is ons niet genoeg’

Agentschap NL opereert als nieuwe wegbereider voor creatievelingen, duurzame denkers en bedrijven die de grens over willen.

Tienduizend bedrijven doen al een beroep op de ideeënmachine onder de paraplu
van het ministerie van Economische Zaken. “We kunnen helpen bij financieringen”,
zegt Rob Boerée, directeur van de divisie NL Energie en Klimaat. “Van echte
subsidies tot kredieten, garanties en ondersteuning. Je ziet in de praktijk alle
mogelijke vormen. Banken komen vaak pas over de brug als ook wij wat doen.” Wie
bij het Agentschap aanklopt, moet in ieder geval beschikken over een goed plan
en een solide bedrijfsbasis. “Alleen briljant zijn, is niet genoeg. Bij een goed
idee dringen we vaak aan op samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een
consortium. Briljant zien we graag, maar het moet wel ergens toe leiden.”

Dubbele ondersteuning

Agentschap NL is begin dit jaar ontstaan uit de samenvoeging van drie
overheidsdiensten. Bijeengebracht zijn het voorheen 1700 medewerkers sterke
SenterNovem, de Economische Voorlichtingsdienst (450 medewerkers) en het een
stuk kleinere Octrooicentrum. SenterNovem had in zijn oude rol een slagkracht
van 2,5 miljard euro om duurzaamheid en innovatie te bevorderen. EVD
Internationaal genoot vooral bekendheid vanwege het organiseren van
handelsmissies. In de nieuwe opstelling kent het Agentschap naast NL Energie en
Klimaat vier divisies: Milieu en Leefomgeving, Innovatie, Octrooicentrum en EVD
Internationaal. Stap voor stap wordt gewerkt aan de realisatie van één
klantenloket, samenhangende programma’s en beter op elkaar afgestemde
financieringsproducten. “De gevleugelde woorden zijn: de klant centraal”, zegt
Boerée. “We willen transparanter, eenduidiger en consequenter de klanten
bedienen. Er waren te veel loketten. Neem de bevordering van de internationale
contacten. Daarbij speelt logischerwijs innovatie vaak een rol. Het is dan
onhandig om initiatieven van twee kanten te ondersteunen, vanuit het
internationale en innovatieve. Of dubbele ondersteuning regelmatig voorkwam?
Jazeker.”

Peloton

Boerée noemt bedrijven als bouwer Ballast Nedam, ontwikkelaar OVG en
corporatie Staedion actieve vernieuwers. Petje af ook voor logistieke
dienstverlener TNT. “Het is een overheidsdoel om beweging te organiseren. Je
hebt daarbij koplopers en het peloton. Het Agentschap ondersteunt de koplopers,
hetgeen afstraalt op de grote groep van volgers. Daarbij zijn we niet zo simpel
dat we denken dat alles vanzelf gaat. Je moet je steeds realiseren dat niet de
kopgroep maar het peloton de meeste meters maakt. Neem de woningbouw, een domein
waar energiebesparing heel wezenlijk is. Naast de vele afzonderlijke innovaties,
zie je ook ontwikkelingen die zo vorm gegeven zijn, dat ze in de bestaande
woningbouw uitgerold kunnen worden. Dat kan dan leiden tot grootschalige
wijkinnovatie.”

Publiek bezit

Het Agentschap vervult een brugfunctie tussen bedrijfsleven en ministeries.
Waar kunnen slimme, duurzame ondernemers die hun vleugels willen uitslaan het
beste geholpen worden? Anderzijds krijgt de overheid via het Agentschap een
permanente stroom van informatie over bruisende ideeën in ondernemend Nederland.
Staan bestaande regels wellicht de vooruitgang in de weg? Bijsturen dan. “Om ons
werk goed te kunnen doen, moeten we weten wat er in de markt gebeurt. Onze
mensen gaan op bezoek bij bedrijven, organiseren kennisevenementen. We monitoren
de markt.” De met hulp van het Agentschap ontwikkelde kennis blijft niet achter
gesloten deuren. Logisch, het gebruik van belastinggeld heeft zijn prijs. “Wie
bij ons een project indient, weet dat de uitkomst publiek bezit wordt. Dat is de
deal. Onze rol is om kennis voor anderen beschikbaar te maken.” Boerée ziet voor
het Agentschap talrijke kansen om bij te springen in de bouwbranche. De
utiliteitsbouw slurpt 16 procent van het Nederlandse energiegebruik op. Daarop
zou fors bespaard kunnen worden. Afspraken zijn al gemaakt – in het programma
Meer met Minder – om binnen tien jaar 2,4 miljoen gebouwen 30 procent
energiezuiniger te maken. Het Agentschap helpt convenantpartijen als Bouwend
Nederland, Aedes en Uneto-VNI mee om opleidingen tot volleerde energieregisseurs
op te zetten. “Duurzaam vastgoed loopt vergeleken bij de woningbouw nog achter.
Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de eigendomsconstructie.
Kantoren zijn vaak een doorgangshuis. Zowel huurders als eigenaren/investeerders
mijden risico’s. Je kunt van woningcorporaties zeggen wat je wil maar ze zijn op
het vlak van de duurzaamheid duidelijk aanspreekbaar.”

Reageer op dit artikel