artikel

Proef met luchtscherm mislukt

bouwbreed

De innovatieve luchtschermen uit de A28-‘proeftuin’ scoren lager dan traditionele gladde modellen. Extra beplanting, T-scherm of speciale coating leiden niet tot aantoonbaar betere luchtkwaliteit.

Dit is de uitkomst na drie jaar meten. De proeftuin langs de snelweg ter
hoogte van Putten werd in 2007 met veel bombarie geopend. Minister Eurlings had
hoge verwachtingen van de acht proefopstellingen waar in 20 miljoen euro is
gepompt. De eerste voorzichtige resultaten wezen op 45 procent minder vieze
deeltjes in de lucht door het gebruik van alternatieve modellen. Marktpartijen
als Tauw,
Ballast Nedam,
Van Campen en
Intron
leefden zich uit op innovaties om de luchtkwaliteit langs snelwegen te
verbeteren. Daaruit kwamen schermen met vegetatie, titaandioxide coating, actief
filter, T-top, een poreus scherm en een combinatie van diverse maatregelen. Na
jaren onderzoek is de conclusie dat geen enkel extra effect is aan te tonen. Het
gladde dunne referentiescherm lijkt zelfs het best uit de bus te komen.

Reageer op dit artikel