artikel

Rijk steunt innovaties van markt

bouwbreed

Vijf speciale aanbestedingsprojecten van het Rijk moeten innovatie stimuleren.

Minister Cramer (VROM) noemt de aanbesteding van een nog nader te bepalen
bouwproject van het Rijk, een school, een aantal energiezuinige woningen, een
‘Weg van de toekomst’ en de elektrische auto. Met deze vijf speerpuntprojecten
willen de ministeries van VROM en Economische Zaken innovaties in de markt
stimuleren. “Voor deze projecten is gekozen omdat innovaties hier kansrijk zijn.
Ook verwachten we dat ze gunstige milieueffecten hebben”, licht de woordvoerder
van VROM toe. “En soms zijn technische vernieuwingen al wel aanwezig, maar nog
niet voldoende doorgebroken.

Doorvoering

Het is de bedoeling dat deze aanbestedingen de innovatieve kracht van de
markt stimuleren, zodat die verbeteringen ook op bredere schaal doorgevoerd
kunnen worden. “Een ander criterium bij de selectie van deze projecten was
daarom de kans op ‘spin-off’, dus dat andere projecten ook van de vernieuwing
kunnen profiteren”, verklaart de woordvoerder. “Bijvoorbeeld voor het
woningenproject is de verwachting dat dit doorwerkt naar zo’n 200.000 woningen.
Je kunt concreet bijvoorbeeld denken aan een HRe-ketel. Bij scholen gaat het dan
om verbeteringen in het binnenmilieu waar uiteindelijk zo’n 1000 scholen baat
bij kunnen hebben.”

Energieopwekking

In het project “De Weg van de toekomst” onderzoekt het Rijk onder meer de
mogelijkheden voor energieopwekking een overkoepeling door een glazen of
kunststof kap. “Zo hopen we geluid en uitstoot af te kunnen vangen.” Ook het
nader te bepalen bouwproject zal zich richten op energiebesparing, maar de
invulling van de projecten moet nog verder uitgewerkt worden. “We gaan dit
waarschijnlijk in februari doen”, stelt de woordvoerder. Alleen het project voor
het gebruik van de elektrische auto is al in een verder stadium. Veel bedrijven
en overheden hebben zich inmiddels aan het elektrisch rijden verplicht voor een
deel van hun wagenpark.

Reageer op dit artikel