artikel

Bodemfraude door slechte wetgeving

bouwbreed

Bodemfraude door slechte wetgeving

De directeur van Bodemstaete heeft jarenlang valse bodemrapporten opgemaakt. Fraude met analysecertificaten als basis is volgens Willem Hajee beslist niet nieuw.

Ons bedrijf kreeg al eerder te maken met meerdere afnemers die met de door
ons geleverde certificaten fraudeerden. In dergelijke gevallen ging het dan
altijd om het al dan niet kunnen toepassen van hergebruiksbouwstoffen of
partijen verontreinigde grond. Sommige marktpartijen willen namelijk hoe dan ook
niet dat hun materiaal afgekeurd raakt. Doe je dat toch, dan loop je als
onderzoeksbureau echt risico’s. Je kunt de klant kwijtraken omdat jij niet
schrijft zodat hij blijft. Of de klant pakt zelf kopieerapparaat, computer en
printer en fotoshopt jouw rapport. Wij hebben van beiden helaas voorbeelden
meegemaakt. Het zijn lang niet altijd de kleine bedrijfjes die dat doen!

Broodnijd

Wij hebben van dergelijke fraude altijd aangifte gedaan huldigende de
stelling: als je niet wilt weten hoe het zit, huur ons dan niet in! Overigens:
de oorzaken van dit soort mogelijkheden zit in niet goed doordachte wet- en
regelgeving. Ook dat roepen we overigens vandaag beslist niet voor het eerst.
Reparatie van die wetgeving is simpel. Er is echter grote onwil op sommige
plekken om er aan mee te werken. Ergerlijker vind ik de opmerking dat je voor
rond 800 euro geen verkennend bodemonderzoek zou kunnen doen dat deugt. Die
opmerking werpen we verre van ons. Zou dat namelijk zo zijn, dan zou ook ons
bedrijf geen bestaansrecht hebben. Want wij werken bij verkennende onderzoeken
op onverdachte locaties al sinds 1996 voor dat soort prijzen en door heel
Nederland heen. Het kan niet anders of dit soort opmerkingen wordt ingegeven
door broodnijd of onkunde. Het kan namelijk wel! En ook nog goed en foutloos!

Grotere volumes

Het punt is echter dat je je eerst moet wapenen met een wat groter team, dat
team heel goed moet opleiden, en daarna het hele fenomeen ‘verkennend onderzoek’
, zowel op het gebied van bodem en waterbodem, bouwstoffen- als
asbestinventarisatie – onderzoek, op een totaal andere manier moet gaan
benaderen. Denk aan Henry Ford en zijn destijds innoverende wijze van auto’s
bouwen! En hij had gelijk. Je moet daarvoor wel streven naar grotere volumes! En
dat kunnen de meesten niet, domweg omdat ze het economisch inzicht en het
koopmanschap missen. Dat de meeste van onze collegae het onderzoek niet kunnen
uitvoeren voor dergelijke prijzen snap ik ook. Maar dat heeft dus eerder te
maken met werkwijzen en projectbenaderingen die totaal uit de tijd zijn dan met
het feit dat het niet zou kunnen. Het is van belang dat je zo iets efficiënt
aanpakt! Dat men vervolgens via allerlei kanalen, waaronder het SIKB, probeert
totaal verouderde werkmethoden in stand te houden is een ander fenomeen. Een
feit dat we te danken hebben aan Minister Hans Wijers van EZ met zijn regelingen
rondom marktwerking, deregulering en wetgeving. De markt heeft hier een potje
van gemaakt, door dit initiatief generiek te gaan misbruiken voor
marktprotectionisme. De platforms die daarvoor in de loop der jaren zijn
opgericht hebben dat, heel naiëf, vaak nog niet door ook! Het effect is nu
kennelijk ook nog, dat vernieuwers en innovators daardoor gelijk verdacht raken.

Willem Hajee
KAM coördinator De BodemOnderZoeker Arnemuiden
Artikelen over Bodemstaete zijn te lezen op
www.cobouw.nl.

Reageer op dit artikel