artikel

Strategisch voordeel

bouwbreed Premium

Een van de belangrijkste uitdagingen in het bedrijfsleven is het behalen en behouden van strategisch voordeel.

Creativiteit en initiatief zijn heel belangrijk bij het realiseren van een
voorsprong op sectorgenoten. Hoe strategisch voordeel te behalen valt verschilt
per branche, maar het blijft noodzaak voor de vooruitgang van de economie door
creatieve destructie (Schumpeter). In veel sectoren komt het aan op vindingen
die te beschermen zijn. Middels octrooien kan een marktaandeel veiliggesteld
worden. Dat gaat niet overal op. Coca Cola houdt haar recept bijvoorbeeld geheim
om het te beschermen. Microsoft werkt met versleutelde broncodes van software.
Andere bedrijven injecteren grote sommen ontwikkelingsgeld om abrupt voor te
lopen, zoals Toyota op marketingbudget de hybride Prius ontwikkelde. Anderen
creëren een nieuwe markt bij de vinding, zoals 3M met de bekende plakbriefjes,
gemaakt met mislukte lijm. Wat is het recept voor strategisch voordeel in de
bouw? Processen zijn niet te octrooieren en bouwmethoden moeten transparant zijn
voordat ze kunnen worden toegepast. Bescherming en geheimhouding bieden amper
soelaas. Opdrachtgevers, overheden en eindgebruikers schreeuwen om creativiteit.
Maar vroege creatievelingen zijn vaak gedoemd veel te investeren om na volledige
publieke bekendmaking van hun concept de kans te lopen te worden afgewezen.
Vervolgens lanceren concurrenten vergelijkbare concepten. In de bouw willen we
precies weten hoe aannemer en toeleverancier hun werk realiseren. Creatieve
ideeën delen we met andere mededingers. Is dat niet vreemd? Onderzoekt uw
ict-dienst eerst de onderliggende werking van het gekozen besturingssysteem voor
de bedrijfs pc’s? En nodigen ze vervolgens Apple uit om Windows goedkoper aan te
bieden? Zo gaat dat wel met optimalisaties en innovaties in de bouw. Het is een
drama als een pand bezwijkt doordat een bouwconcept niet getoetst is. Maar de
VWA of de RDW maken de finesses van elke frisdrank of auto ook niet vrij
beschikbaar. In de bouw gedragen we ons allemaal als certificeerders:
Opdrachtgevers, aannemers en koepels, iedereen wil eerst alles weten. En zo
hollen we langzaam maar zeker de drijfveer voor vernieuwing uit. Vertrouwen we
certificeerders dan niet? Vertrouwen we niet in ons eigen product? Moeten we zo
nodig alle risico’s delen? Kan dat niet anders? Of vraagt uw facility manager
ook naar de samenstelling van de lijm op de plakbriefjes?

Reageer op dit artikel