artikel

CO2-terreur

bouwbreed

De tendentieuze berichtgeving over de opwarming van de aarde en aantasting van ecosystemen en biodiversiteit neemt verontrustende vormen aan.

Het moet niet veel gekker worden, of ik durf door schuldgevoel belast zelfs
mijn adem niet meer uit te blazen. Ook de regelmatig onder en boven ontsnappende
gassen die ik tot nu toe ongeremd de atmosfeer in joeg, komen steeds meer onder
druk te staan van mijn geweten. Het is maar goed dat onze nationale harkploeg de
soms geluidsoverlast veroorzakende flatulentie niet kan meten, want anders was
deze activiteit allang een onderdeel van het fiscale heffingssysteem geweest. In
dit verband zou ik me als betrokkene van de bouwsector ook niet op mijn gemak
voelen. Volgens wetenschappelijk hotemetoot Jaap Spier loopt deze beroepsgroep
zelfs het risico voor de rechter te worden gesleept. Bouwpartijen zouden
namelijk verantwoordelijk zijn voor ruim de helft van de CO2-uitstoot. De
uitspraak in het Brabantse land “as gut niemer wit, vat dan mar pur en kit”,
illustreert mogelijk die bevinding, maar om daarvoor in het beklaagdenbankje
terecht te komen? Met een beetje fantasie kunnen we de erwtensoepfabrikant, de
uienkweker en de plaatselijk chinees ook voor de rechter slepen. De naakte aap
is een onderdeel van de natuur en zijn bestaan is daarmee voor onbepaalde tijd
in evenwicht. Een belangrijk onderdeel van dat manifesteren is het consumeren
van aards materiaal om te kunnen bouwen. Even wezenlijk als het onttrekken van
zuurstof uit de lucht om te ademen. De daarmee samenvallende kringloop van
materie en energie is niet abnormaal. Klimaatsbeïnvloeding door opwarming en
afkoeling van de aarde is binnen de evolutie een normaal verschijnsel. De natuur
doet niets zonder doel. Dinosaurussen en mammoeten zijn ook uitgestorven en het
is niet vreemd dat dit ook het vooruitzicht is voor de mensheid. Het getuigt van
grote arrogantie om onszelf te verheffen boven het onbegrijpelijke systeem dat
wij natuur noemen. Groen denken en duurzaamheid is een commerciële zaak
geworden, big business en vooral duur. Het zou beter zijn ons onderdanig op te
stellen en meer respect te tonen voor de aarde en diens onbekende schepper. Een
evenwichtig ecosysteem sluit daar feilloos op aan.

Harry Verhoeven
Directeur Bouw Educatie Groep, Veldhoven, auteur van de ‘De verwondering van het
maken’.

Reageer op dit artikel