artikel

Babyboomers 2

bouwbreed

Met grote verbazing heb ik het stuk ‘Weer ontspringt babyboomer de dans’ van Armand Landman gelezen.

Ik heb niet het idee dat hij weet waar hij het over heeft. Ik ontken niet dat
wij, de babyboomers, tot een bevoorrechte generatie behoren. Alleen al vanwege
het feit dat we geen oorlog hebben hoeven meemaken en ook omdat wij een
groeiende economie hebben meegemaakt. Maar geldt dat ook niet voor de generatie
van Armand Landman? Deze generatie is daarbij ook nog opgegroeid in een
ongekende luxe. Veel jongeren hebben nu veel meer dan de babyboomers destijds
hebben gehad. Bijvoorbeeld prima huisvesting, audio-installaties, auto’s,
computers, tv, mooie verre vakantiereizen, wintersport e.d. Ik hoor ze vaak ook
klagen dat de huizen zo duur zijn, maar dat is altijd zo geweest, ook in onze
tijd. Wij moesten alle centjes omdraaien om een huis te kopen. Geld voor extra
luxe zaken was er in de beginperiode echt niet. Op school en op het werk maakten
de babyboomers ook veel meer uren dan nu, dat is echt een wereld van verschil.
Ook de salarissen waren in verhouding lager. Armand Landman gaat gemakshalve
voorbij aan het feit dat de gemiddelde babyboomer op jongere leeftijd gestart is
met werken dan de jongere generaties. Veel leeftijdgenoten die hogerop geklommen
zijn, hebben dit met behulp van avondstudies gedaan. Overdag werken, ’s avonds
naar school en in het weekend huiswerk maken. Mede daarom lijkt het mij niet zo
oneerlijk om trapsgewijs de AOW-leeftijd te verhogen. Wat mij ook erg tegenvalt
is dat Armand Landman schijnbaar niet weet dat het overgrote deel van de oudere
bouwvakkers de 65 jaar niet actief werkend haalt. Dit komt door een versleten
rug, knieën en allerlei andere lichamelijke gebreken. Begrijp me goed, ik misgun
de jongere mensen absoluut niet de weelde waarin we nu leven. Maar om onze
generatie als asociaal te bestempelen en te zeggen dat we een stuk meer kosten
dan we hebben opgeleverd, vind ik echt veel te ver gaan.

Reageer op dit artikel