artikel

Voor de troepen uit

bouwbreed

Vanaf vandaag staat een nieuw columnistencorps klaar om haar mening te ventileren. Auteurs van divers pluimage betreden de startblokken voor hun nieuwe rubriek. Wat verandert en waarom?

Het afgelopen decennium ontwikkelden de dagbladen zich in hun vorm van
statisch en grijs tot levendig en gekleurd; het kleine formaat is al enige tijd
niet meer het domein van de zondagsbladen. Cobouwvormt daarop geen uitzondering.
Twee jaar geleden zetten wij de stap naar het tabloidformaat; nu is de tijd rijp
om ook de inhoud aan te scherpen. Je zou kunnen zeggen dat het gebouw staat en
dat het uitwerken van de details in volle gang is.

Columnisten

De opiniepagina loopt een eindje voor de troepen uit. Vanaf vandaag treedt
een nieuw columnistencorps aan; mensen die allen direct of indirect in, met of
aan de bouw werken (zie kader). U treft ze eens per twee weken in deze kolommen,
met uitzondering van Lenny Vulperhorst die elke vrijdag zijn licht over de bouw
laat schijnen, en Ferry Heijbrock, wiens ‘Beursweek’ onder een andere titel
verhuist van de economiepagina naar opinie. De columnisten zullen hun licht
laten schijnen op actuele onderwerpen en/of onderwerpen die hun speciaal raken.
Zij zijn daar helemaal vrij in. Wij zijn niet op zoek geweest naar rumoer,
opwinding, meedogenloze kritiek of harde of onheuse woorden. In onze zoektocht
naar columnisten waren wij uit op informatie, kennis en meningen die de lezer
nieuwsgierig maken naar de andere kant van de schutting; die hem een andere,
originele, kritische of nieuwe kijk op zaken biedt. Dat neemt niet weg dat wij
van mening zijn dat van professionals een kritische blik mag worden verwacht, al
dan niet met een knipoog, altijd uitgaande van hun kennis en kunde.

Rubrieken

Bij het formuleren van onderwerpen voor rubrieken hielden wij
lezersonderzoeken en de actualiteit in gedachten. Tevens hebben wij geprobeerd
het spectrum aan onderwerpen zo breed mogelijk te houden. Duurzaam bouwen zou
daar één van kunnen zijn, maar is zo veelomvattend dat wij ervan overtuigd zijn
dat het in elke nieuwe rubriek aan de orde komt. Het is immers allang geen
alternatief onderwerp meer maar absolute noodzaak. Daarvan is de bouw zich in de
breedste zin in toenemende mate bewust. Vandaar dat u het onderwerp duurzaam
bouwen niet als nieuwe rubriek aantreft (zie kader). We prijzen ons gelukkig dat
gerenommeerde instanties, brancheorganisaties en onderzoekers en wetenschappers
bereid bleken hun – kritische en meningvormende – licht te laten schijnen over
het onderwerp waarvan zij bij uitstek de kennis bezitten. Van de bestaande
rubrieken blijven er drie: veiligheid (Aboma + Keboma), architectuur en
stedenbouw (Jan den Boer) en Juridisch (Instituut voor Bouwrecht, IBR).

Overige

Het redactioneel commentaar verschijnt voortaan elke vrijdag. Uiteraard
ontbreken de illustraties niet, hoewel Wiegel een stapje terug doet naar twee
keer per week, Tom Janssen blijft en gaat naar dinsdag. Op vrijdag treft u
standaard de fotorubriek Hollands Tafereel. Wie streng is voor anderen, moet dat
ook zijn voor zichzelf. Zo wordt de vorm van deze pagina strakker en zijn
columns en rubrieken aan een bepaalde lengte gebonden. Dit alles opdat er
voldoende ruimte blijft voor uw mening. Want dat wij die op prijs stellen, mag
duidelijk zijn.

Columnisten

Afscheid

Een aantal columnisten nam reeds afscheid in hun laatste column. De redactie
dankt Hans Broeren, Adri Buur, Luc Dietz, Jaap de Koning, Jelle Leenes, Fred
Sanders en Fred Schoorl voor hun weloverwogen columns en voor het feit dat zij
hun kennis en mening op professionele wijze met ons en u wilden delen. Datzelfde
geldt voor de auteurs van DLA Piper en voor Cees van Vliet van Arbouw, die per 1
september met pensioen ging. De redactie dankt ook hen voor de samenwerking en
voor hun inzet.

Rubrieken

Reageer op dit artikel