artikel

Idealisme

bouwbreed

Het afgelopen jaar hebben veel opleidingsbedrijven (samenwerkingsverbanden) aandacht besteed aan het feit dat ze een kwart eeuw bestaan.

De meeste hebben zich ontwikkeld tot professionele instituten die sterk
verankerd zijn in hun regio. De huidige economische situatie, die verdacht veel
weg heeft van de situatie 25 jaar geleden, leidt hier en daar tot herbezinning
en aanpassing van de organisatie. Het voorstel dat ik rond het jaar 2000 aan de
bedrijfstak deed om de vol- en deeltijd opleiding in elkaar te schuiven werd
destijds weggehoond, maar lijkt momenteel door financiële nood gedreven een
goede kans te maken. Indirect is het natuurlijk een aanval op de torenhoge
jeugdlonen die eens goed aangepakt moeten worden. Het al jarenlange verstoorde
evenwicht tussen productiviteit, bedrijfstaksubsidie en ondeugdelijke
CAO-afspraken voor jeugdige werknemers in opleiding, dwingen sommige
opleidingbedrijven om dit jaar hun aannamevolume drastisch in te krimpen.
Hiermee is niet iedereen gelukkig. De onlangs afgezwaaide Fundeon directeur
Wouter Turpijn meent zelfs dat opleidingsbedrijven hun idealisme hebben verloren
en dat ze naast hun verantwoordelijkheid ook meer leerlingen moeten aannemen
tijdens de crisis. Het deed me goed om te horen dat hij eindelijk aandacht
begint te krijgen voor het ambacht, maar het was beter geweest als hij zich meer
in de materie had verdiept. Idealisme is ver te zoeken binnen de bedrijfstak,
maar blijkbaar had de vervroegde pensionaris dit, na 16 jaar in de bouw te
vertoeven, nog niet ontdekt. De enige belangrijke reden om destijds collectieve
opleidingsbedrijven op te richten was aandacht voor de leer- en werkgarantie.
Dit gold alleen voor schoolverlaters waar een werkplek voor was. Pure noodzaak,
niet meer en niet minder. Vermenging van aandachtsgebieden en onzorgvuldige
behartiging daarvan door een naar binnen gekeerde paritaire pettencultuur binnen
de bouw, zorgt al jaren voor een competentiestrijd tussen het kennisinstituut
Fundeon en de opleidingsbedrijven. Turpijn illustreert dit feilloos met zijn
onzinnige uitspraken. “Aldus opgemaakt te Bergen, 28 maart 2004, 1.30 uur” stond
er onder het manifest van partijen, waarin onder andere werd aangekondigd dat er
gedurende de looptijd van de CAO, een herinrichting van de beroepsopleiding zou
komen. Het is lovenswaardig dat deze wens van de bedrijfstak nu door sommige
opleidingsbedrijven wordt aangepakt.

Harry Verhoeven
Directeur Bouw Educatie Groep, Veldhoven, auteur van ‘De verwondering
van het maken’.

Reageer op dit artikel