artikel

De minister vindt het ook

bouwbreed

Een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Een grotere transparantie. Deze nobele doelstellingen brachten enkele ministers in 2004 tot de lancering van een Regieraad Bouw.

De bouwsector was murw en terneergeslagen door boetes en aanklachten. De
verhouding tussen de sector en de overheid werd zwaar beproefd. Als een gebaar
van goede wil werd een Regieraad gelanceerd. Met outsider Jan Hovers als
boegbeeld. Het zou een tijdelijk instituut zijn voor een periode van drie jaar.
Daarna zouden de verhoudingen genormaliseerd zijn en kon de bouwsector als een
volwassen branche zijn eigen weg weer gaan. Instituties laten zich gemakkelijker
oprichten dan opheffen. Tot veler verbazing werd in 2007 een vervolg gelanceerd
in de vorm van een Regieraad 2. De ingezette veranderingskoers moest verder
worden geïmplementeerd. Daar zou de tweede Regieraad onder leiding van bobo Hans
Blankert werk van maken. We zijn weer drie jaar verder en de einddatum van
Regieraad 2 komt in zicht. Inmiddels maken de ambtenaren van het ambtelijke
Regieraadbureau zich sterk voor een overlevingsscenario. De ingezette
vernieuwingskoers zou succesvol zijn, maar nog niet voldoende ingebed. De
minister van EZ zou dat ook vinden. Wie regeert er eigenlijk in ons land? Een
vervolg op de Regieraad-escapades zou wenselijk zijn. Een nieuw Platform
Innovatie Bouw is voorgesteld. Wie stopt deze voortdenderende machine? Hoe
bestaat het dat de Regieraad Bouw enerzijds succesvol zegt te zijn en anderzijds
dringend een vervolg nodig denkt te hebben? De regie is niet aan een raad, maar
aan de marktpartijen. Als de overheid zich als inkoper en opdrachtgever
innovatief gedraagt, slaat dat vuurtje over op alle ontwerpende, uitvoerende en
installerende marktpartijen. Zolang de overheid zich van ouderwetse
aanbestedingsregels bedient, komt er uit die richting geen echte impuls voor
nieuwe bouwprocessen.

Reageer op dit artikel