artikel

Commentaar/Voer

bouwbreed Premium

Twee dagen lang hoorden Tweede Kamerleden deskundigen van diverse pluimage aan over de door het kabinet gewenste Crisis- en herstelwet.

Die wet moet het mogelijk maken om 58 ruimtelijke en infrastructurele
projecten sneller uit te voeren. Belangrijkste vraag waarop de Kamerleden
antwoord wilden is of de wet zal doen waarvoor ze bedoeld is. Het is echter maar
zeer de vraag of de antwoorden die ze in de afgelopen dagen kregen bevredigend
zijn. Want aan het eind van de rit staan natuurbeschermers en ondernemers toch
weer lijnrecht tegenover elkaar. Balkenende moet de eerste groep tegemoetkomen.
Uit de tweedaagse sessie op het Binnenhof bleek eens te meer waarom zoveel
bouwprojecten in Nederland verzanden in jarenlang getouwtrek, vaak gevolgd door
juridische haarkloverij waar uiteindelijk de Raad van State aan te pas moet
komen. Want zet bouwers, natuurorganisaties, belangenclubs, bestuurders,
parlementariërs en hoogleraren in één ruimte en de tegengestelde belangen
vliegen al snel over en weer. Twee dagen argumenteren over 58 projecten en het
terugschroeven van de wirwar aan procedures leert vooral dat de door premier
Balkenende bedachte wet zelfs tot aan het Europees Hof kan worden bevochten.
Iets dat al snel tot jaren vertraging zal leiden. Als het werkelijk zo uitpakt
dat de wet – die een einde moet maken aan de grootste frustratie van bouwend
Nederland – erin resulteert dat volgend jaar elk van de 58 projecten toch weer
voor de rechter moet worden uitgevochten, schiet de wet zijn doel voorbij.
Daarom doet het kabinet er verstandig aan een deal te sluiten met actievoerders.
Kom ze tegemoet. Bied ze natuur, extra milieumaatregelen, helder water. Voor wat
hoort wat. Anders dreigt het brood op de plank van de Nederlandse bouwers
wederom te verworden tot voer voor juristen.

Reageer op dit artikel