artikel

Beschouwing/Zweeds sommetje rekent af met verspilling

bouwbreed Premium

Jammer dat Bo Andersson zijn voordracht van de vakbeurs Elektrotechniek in Utrecht niet herhaalde op de Energievakbeurs in Den Bosch. Met één sommetje had de Zweedse ‘energie-efficiëntieadviseur’ de oplossing gegeven voor veel problemen die in de Brabanthallen werden besproken.

SDLqAlle elektriciteitscentrales in Nederland kunnen dicht als alle
elektromotoren in de Europese Unie worden uitgerust met een snelheidsregeling”,
betoogde Andersson in de Utrechtse Jaarbeurs. Met elkaar verbruiken de Europese
elektromotoren jaarlijks ruim 800 terawatt uur. Deze motoren hebben vaak twee
standen: aan of uit. Een regelknop die de motor al naar gelang de omstandigheden
sneller of langzamer laat draaien, levert een totale besparing op van een kleine
100 terawattuur, ontdekte Andersson. “Net zoveel als de jaarlijkse vraag naar
elektriciteit in Nederland.” Omgerekend levert dat zo’n 10 miljard euro op. Per
jaar! Andersson heeft belang bij grote verkoop van regelknoppen voor
elektromotoren. Hij werkt voor de Zweedse fabrikant ervan, Emotron in
Helsingborg. Maar niemand wilde ze omdat elektriciteit lange tijd heel goedkoop
was in Zweden. Dat is nu anders: elektra is zo duur dat de terugverdientijd van
Emotrons regelknoppen drastisch daalt. Of ze langs een omweg inderdaad alle
Nederlandse elektriciteitscentrales overbodig maken blijft voorlopig een vraag.
Feit is dat Brussel er wel iets in ziet. Emotron ontving vorig jaar de Motor
Challenge Award, onderdeel van het Motor Challenge Programme waarmee de EU de
energiezuinigheid van industriële elektromotoren wil bevorderen. Ook al zou
Andersson met zijn sommen de plank misslaan, dan nog zou Brussel kunnen
overwegen het Motor Challenge Programme om te zetten in een richtlijn. Een
directief dat beroepsmatige gebruikers van elektromotoren verplicht voor een
bepaalde datum een regelknop te installeren. Ook al besparen die niet evenveel
elektriciteit als alle Nederlandse centrales genereren, dan nog loont het de
moeite. Het spaart heel wat (primaire) energie en draagt dus flink bij aan het
milieubehoud. Geen van de maatregelen die in de Brabanthallen werden besproken
sorteert dat effect. Daarom is het jammer dat Andersson zijn sommen er niet kwam
toelichten. Knoppen van Emotron lijken simpel. Harder of zachter draaien is
eenvoudiger dan terugwinnen en hergebruiken van ‘afvalwarmte’ en ‘afvalkoude’.
Technisch gezien valt daar voor de ontwikkelaars flink wat eer en aanzien mee te
behalen. Maar soms wekken ze de indruk Willy Wortel-uitvindingen te zijn waarin
actie pas na een forse omweg een reactie teweegbrengt. Of om bij de sommen te
blijven: één plus zeven gedeeld door twee min twee is twee. Andersson komt op
dat getal door een en een bij elkaar op te tellen. Of is dat te simpel gerekend?

Jean Quist
Redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel