artikel

Ministersreünie

bouwbreed Premium

Op woensdag 16 september 2020 was ik bij een bijeenkomst van oud-ministers van VROM met als thema ‘Tien jaar na de crisis’.

Het tijdperk dat we nog een echt volwaardig eigen ministerie hadden, ligt al
weer een paar jaar achter ons. Inmiddels is VROM samengegaan met het vroegere
ministerie van Verkeer en Waterstaat tot wat we nu allemaal inmiddels wel kennen
als het ministerie van Ruimtebenutting en Bereikbaarheid. Volgens de
oud-ministers is het er allemaal niet beter op geworden. Een beetje zuur denken
ze terug aan het moment dat de nieuwe minister-president Camiel Eurlings
destijds het besluit bekendmaakte tot opheffing van ‘hun’ VROM. De overheid
moest tien jaar geleden ruim 35 miljoen per jaar bezuinigen en stootte zeven
ministeries af. De sfeer was erg goed. Wat is er veel veranderd sinds de grote
crisis van 2008 en 2009! En iedere aanwezige is de trotse vader of moeder van
dit succes. Als ik mijn columns uit die jaren teruglees, doet het me deugd dat
de crisis er echt voor heeft gezorgd dat de woningmarkt vraaggestuurd is
geworden. Ik praat daarover met de nog steeds actieve oud-minister Eberhard van
der Laan. Dankzij zijn niet aflatende inzet werden in zijn periode de
belangrijkste dossiers adequaat opgepakt en tot een goede oplossing gebracht. De
liberalisering van de huurmarkt is doorgevoerd. Alleen mensen die het echt niet
kunnen betalen, ontvangen nu een huurbijdrage. De mensen worden elk jaar
gescreend op hun inkomen en krijgen indien nodig nieuwe huisvesting aangeboden.
Sociale gebiedsontwikkelaars, zoals de woningcorporaties sinds enkele jaren
worden genoemd, zorgen hiervoor. Zij hebben door de afspraken die in de
crisisperiode zijn gemaakt, nu twee bedrijfsonderdelen: sociale beleggingen en
sociale ontwikkelingen. Met het eerste onderdeel wordt het tweede mogelijk
gemaakt. Wat een heerlijkheid dat er nu geen discussie meer is over de taak van
deze sociale huisvesters. Ze zijn er gewoon voor woningen tot een huurniveau dat
kan worden betaald door mensen met anderhalf keer modaal.

Ommekeer

Daarboven komen de commerciële beleggers aan bod. Projectontwikkelaars hebben
ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Sybilla Dekker wilde de reünie voor
geen prijs missen en keek tevreden met me terug op haar bijdrage aan de
woningmarkt. Eindelijk ontwikkelen de commerciële huisvesters woningen waar
vraag naar is. De overheid heeft heldere randvoorwaarden opgesteld voor
binnenstedelijke herontwikkeling en wanneer ontwikkelaars binnen deze
randvoorwaarden plannen ontwikkelen, is de ‘time to market’ slechts zes maanden
geworden. Het zijn nu de marketeers die bepalen welke woningen moeten worden
ontwikkeld, en niet de ingenieurs. Een prima ontwikkeling. Met elkaar hebben we
hartelijk gelachen om de tijd dat we het nog hadden over stimuleringsprogramma’s
voor energiezuinig wonen. De nog immer vrolijke Jacqueline Cramer loopt als
voormalig bewindspersoon terecht met de borst vooruit. Dankzij haar
beleidsbeslissingen en gepassioneerde inzet voor het milieu, leveren woningen
tegenwoordig energie op en met die energie laden de mensen hun auto’s op,
poetsen ze hun tanden en worden de aloude gsm’s opgeladen. Nee, de crisis van
tien jaar geleden heeft werkelijk voor een ommekeer gezorgd in de benadering van
consumenten. Waar een crisis al niet goed voor is geweest! Voor mij is dit de
laatste column in Cobouw. De hoofdredactie heeft – terecht – besloten het
columnistencorps te verversen en zo komt er na zes jaar een einde aan mijn
maandelijkse bijdragen. Op de kop af honderd heb ik er gemaakt. Dat laatste kan
ik makkelijk zeggen, want u controleert ook niet of de Efteling wel echt zijn
12,5 miljoenste bezoeker feestelijk heeft ontvangen. Aan inspiratie heb ik nooit
gebrek gehad, er was altijd wel een relatie te leggen tussen mijn vak en de
bouwwereld. Wat ik echter wel echt jammer zou vinden, is dat u nu mijn column
van 29 september 2020 zou moeten missen. Ik weet het zeker, dat zou mijn beste
zijn. Want het beste moet altijd nog komen. Het ga u goed.

Reageer op dit artikel