artikel

Hoera: regelvrij bouwen

bouwbreed

Zoals een vriend van mij dat altijd omschrijft: die regelvrije bouw zag er werkelijk hartverscheurend snoezig uit.

Om heel eerlijk te zijn mevrouw Cramer, daarmee ben ik het eens. Maar ja, met
snoezig komen we niet verder. De regelneven die zichzelf volksvertegenwoordigers
noemen en de architecten die zich inbeelden de hoeders van de goede smaak te
zijn, blokkeerden deze snoezige ommekeer. Het leek op nieuwe geschiedschrijving,
het bouwen van een serre, garage, aanbouw of wat dan ook zonder al die
overheidsregels en overheidsinstanties. Laat ik het eens hebben over de
welstandscommissies, die volgens mij met ingang van 2010 zijn afgeschaft, maar
naar nu blijkt om een hoekje toch weer aan het werk blijven. U heeft geluk: ik
heb in een stadsdeel te Amsterdam weer eens zo’n ouderwetse scène meegemaakt met
een welstandscommissie. Het is werkelijk de goden geklaagd, met welke
pietluttigheid en arrogantie niet door enige deskundigheid onderbouwd oordeel
een Welstandscommissie een goed ontwerp van een jonge architect van tafel veegt.
De tekstuele argumentatie was van een gehalte die ik meestal aanduid met ‘schudt
maar in mijn pet’, want wat heeft dit met een verantwoorde herbestemming van een
oud industrieel pand te maken. Weg met die welstandscommissies.

Lelijke architectuur

Het leukst vind ik als de architecten zich te weer stellen tegenover het
afschaffen van de Welstandscommissies. De architecten dringen zich dan in horden
van vier op aan de natie als hoeders van de goede smaak. Zij willen ons land
behoeden voor lelijke architectuur. Maar dan zijn zij voor ons land toch al veel
te laat, lelijker kan het in het algemeen niet meer. Wellicht kunnen zij in een
ander land een rol als hoeder van wat dan ook vervullen? Het leek me wel wat.
Zonder de gemeenteambtenaren en gemeentepolitici lastig te vallen, want die
hebben het al zo druk (…..), kleine bouwwerken zonder vergunning en andere
(welstands) eisen te realiseren. Zou ons land dan net zo prettig worden als die
zuidelijke landen waar wij zo graag op vakantie gaan? Nee, ik juichte te vroeg.
De volksvertegenwoordigers (let op het woord volk), waren bang dat er lelijke
architectuur zou ontstaan. Zie boven, die vrees is dus ongegrond. En, men is
bang voor burenruzies ten gevolge van buren onwelgevallige bouwsels in en rond
huizen. Dit is werkelijk onzin en mosterd na de maaltijd. Want die burenruzies
zijn er toch al en waren er altijd al. Burenruzies over bouwsels zijn van alle
tijden. De rijdende rechter Frank Visser kan daarover meepraten. Wel
steekhoudend maar daarmee ook overbodig is het uitgangspunt bij bouwen in de
nieuwe vorm dat het te realiseren bouwsel moet passen in een bestemmingsplan.
Dat lijkt me nog al wiedes.

Reageer op dit artikel