artikel

Bouwplaats moet snel stofvrij

bouwbreed

Bouwplaats moet snel stofvrij

Een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van werknemers in de bouwnijverheid is de blootstelling aan stof. Ondanks investeringen in het verleden, is de bouwplaats nog altijd verre van stofvrij. Volgens Cees van Vliet moet het tij snel keren.

Arbouw en andere organisaties maken zich al jaren hard voor de aanpak van de
stofproblematiek in de bouw. Als directeur van het bedrijfseigen instituut voor
de verbetering van de arbeidsomstandigheden heb ik meer dan eens gewezen op de
gevaren. Arbouw doet onder andere onderzoek naar de risico’s van de
blootstelling aan kwartsstof. Ook is in de diverse arboconvenanten aandacht
geweest voor de gevolgen van stof. De overheid heeft grenzen gesteld in de wet,
zoals in de Beleidsregel Kwarts. Toch is de bouw nog altijd verre van stofvrij.
De cijfers van het meest recente inspectieproject rondom het kwartsstof in de
bouw zijn zelfs zeer teleurstellend. De arbeidsinspectie inspecteerde 467
werkplekken, waarvan op twee derde geen of te weinig maatregelen waren genomen.
95 Projecten werden stil gelegd omdat de omgeving schadelijk was. Onwetendheid
en het onderschatten van de gevaren noemt de inspectiedienst als grootste
boosdoeners.

Campagne

Eigenlijk is het triest dat kennelijk nog steeds grote groepen werknemers in
een ongezonde omgeving hun werk moeten doen. Helaas voor de bouwvakker is stof
een langetermijnprobleem. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de invloed van het
weer, hard geluid en lichamelijke belasting is stof kort na de blootstelling
nauwelijks voelbaar. De klachten openbaren zich pas na jaren. In het geval van
kwartsstof zijn dit kortademigheid, stoflongen en zelfs longkanker. Vooral gelet
op deze laatste ernstige ziekte is het wrang dat mensen vaak slecht op de hoogte
zijn en de beschermende maatregelen nog geen gemeengoed zijn. Om de werkgevers
en werknemers in de bedrijfstak te wijzen op de vele mogelijkheden die er zijn
om het werk stofvrij en dus gezond te doen, begint Arbouw dit voorjaar een
campagne. Voorlichters gaan de bouwplaats op en verspreiden informatiemateriaal,
Arbouw Pijlerszal grotendeels aan het thema zijn gewijd. Als directeur van
Arbouw hoop ik natuurlijk van harte dat de campagne aanslaat en zal leiden tot
verbetering van de arbeidsomstandigheden, net als Arbouw al jaren probeert om
arborisico’s als lawaai, trillingen en onveiligheid te verminderen. Helemaal
alleen lukt dat niet. Er is altijd de medewerking van de bedrijven en hun
werknemers nodig. Want waar anders dan op de bouwlocaties gebeurt het? Daar moet
de werkgever zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en goed toezicht. De
werknemer moet de instructies opvolgen. Arbouw wil bovendien graag dat het
onderwerp stof een belangrijk deel uitmaakt van het dagelijkse arbobeleid. Dat
begint bij het opnemen van het risico stof in de risico-inventarisatie en
-evaluatie. De werknemers moeten worden gestimuleerd gehoor te geven aan de
uitnodiging voor het periodiek medisch onderzoek. Ook het werkoverleg is een
belangrijk moment om het weer eens over stof te hebben. Het personeel zou kunnen
meedenken over mogelijke oplossingen.

Leed

Ik ben ervan overtuigd dat we er alleen samen kunnen komen. En dat moét ook.
Aan de ene kant is het een hard gelag dat werknemers ziek worden van hun werk.
Aan de andere kant is het zuur dat de gezamenlijke investeringen van de
bouwnijverheid en de overheid in voorlichting en stofarm gereedschap blijkbaar
nog onvoldoende effect sorteren. Het gaat om veel menselijk leed en
investeringen van miljoenen euro’s in het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden. Veel bedrijven passen de maatregelen gelukkig al wél toe.
Het is zaak voor de overige om dit goede voorbeeld te volgen.

Reageer op dit artikel