artikel

Ondergronds CO2-veld met pannenkoekplug afgesloten

bouwbreed

Met 30 meter lange pannenkoekpluggen wil Shell de ondergrondse opslagputten voor CO2 bij Barendrecht afsluiten. Dat blijkt uit de milieueffectrapportage.

Thomas van Belzen Shell en OCAP maken zich voor op het vullen van twee lege
gasvelden met CO2. Het innovatieve project, dat is gesubsidieerd door het Rijk,
houdt de gemoederen in en rond Barendrecht al ruim een jaar bezig. Omwonenden
vrezen blow-outs. Met de mer wil Shell aantonen dat die vrees ongegrond is.
“Binnen de overheidsnormen is dit project veilig”, aldus het olieconcern.
Speciale aandacht in het rapport krijgt het afsluiten van de straks met
CO2gevulde lege gasvelden. Naast 100 meter lange conventionele cementpluggen
(staal met daarin cement) willen de initiatiefnemers de putten afsluiten met
bredere pannenkoekpluggen van 30 meter lang. De pannenkoekplug is een soort huls
van cement om de ‘gewone’ cementplug heen. In het rapport staat de
pannenkoekplug omschreven als een grote, massieve plug van cement die diep in de
put, pal boven het leeggetrokken veld komt. De massiviteit van de plug moet
weerstand bieden tegen verwering. “Omdat deze plug ter plekke de hele
putstructuur – inclusief de oorspronkelijke buis – vervangt, blokkeert deze ook
een eventuele ontsnapping van CO2’binnendoor’.” TNO benadrukt in de mer het
belang van vakwerk en het gebruik van goede materialen, in het bijzonder de
kwaliteit van het cement.

Laboratorium

De ‘pannenkoekentechniek’ is volgens Shell in Nederland eerder gebruikt bij
een aantal lege putten waar toch nog wat gas door de ruimte tussen binnen- en
buitenbuis naar boven sijpelde langs de conventionele lange cementplug. In die
gevallen werd de stalen buis onder in de put weggefreesd en werd de ruimte
opgevuld met een pancakeplug. Omdat het afsluiten van een CO2-kelder nog hogere
drukken met zich meebrengt, liet Shell laboratoriumonderzoeken uitvoeren.
Hieruit blijkt dat een 50 meter lange cementplug in het meest conservatieve
geval pas na minimaal 100.000 jaar is afgebroken. Bij Barendrecht duurt het
verweren “vermoedelijk” langer”.

Reageer op dit artikel