Ferry Heijbrock

redacteur Politiek en Aanbesteden

Ferry Heijbrock
Suzanne van de Kerk

Ferry Heijbrock (1951) volgt de politie-bestuurlijke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel. Bericht over voor de bouw relevante besluiten en debatten, en plaatst deze waar mogelijk in breder perspectief. Heeft bijzondere belangstelling voor het energievraagstuk. Draagt het mkb een warm hart toe.

Artikelen van deze auteur