Antea Group werkt efficiënt samen met ArcGIS

Antea Group werkt efficiënt samen met ArcGIS

Projecten delen en samenwerken op een efficiënte, geautomatiseerde en vooral veilige manier; dat is de behoefte van Antea Group. Daarom maakt het ingenieurs- en adviesbureau gebruik van een AEC Project Delivery Subscription (PDS) voor het samenwerken met stakeholders. "PDS biedt oplossingen om eenvoudiger GIS-gegevens te delen in ArcGIS."

Antea Group is gespecialiseerd in full-serviceoplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Vooral industriële bedrijven en ook overheden behoren tot de klantenkring. Het bedrijf wil via zijn dienstverlening en projecten bijdragen aan een duurzame toekomst. GIS-expert Johan Santing werkt al 23 jaar met veel plezier bij Antea Group. “Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de implementatie van Esri-technologieën binnen ons bedrijf, waaronder de PDS.”

Het is een snel en eenvoudig product voor databeheer ”

Eenvoudig samenwerken

De AEC Project Delivery Subscription is een speciale abonnementsvorm op basis van ArcGIS online voor AEC organisaties zodat zij zogeheten projectportalen kunnen aanbieden aan hun klanten. Zo kan er eenvoudig worden samengewerkt in ArcGIS Online, ook met stakeholders die geen ArcGIS gebruiken. Santing: “Daar werken we inmiddels al vier tot vijf jaar mee. We zetten het in voor het creëren van projectbeheeromgevingen voor opdrachtgevers en andere samenwerkende partijen."

Laagdrempelig platform

Volgens Santing is de laagdrempeligheid één van de voordelen die PDS biedt. "Je hoeft als gebruiker geen kennis van het product te hebben. Wij richten de digitale projectomgeving in voor de klant, partner of onderaannemer, en deze kan het vervolgens naar eigen inzicht gebruiken. Het gaat dan niet alleen om een viewer, maar om meerdere toepassingen. PDS is handig om gegevens over een bepaald project overzichtelijk bij elkaar te hebben.”

Snel een eenvoudig

Wat PDS Antea Group heeft gebracht volgens Santing? “Het is gewoon een snel en eenvoudig product voor databeheer- en uitwisseling. Het bevordert een langdurige relatie met opdrachtgevers en andere partijen. Zij zien en waarderen de meerwaarde ervan."

We kijken uiteraard naar het afschermen en beveiligen van gegevens”

Veilig werken

Dat er veilig gewerkt kan worden, is erg belangrijk, zegt Santing. “We kijken uiteraard naar het afschermen en beveiligen van gegevens. Er is een mogelijkheid om eigen named user licenties te gebruiken. Zo kan alleen een groep die specifiek aan een project werkt toegang krijgen. Het voldoet aan alle veiligheids- en privacyrichtlijnen – en wetgeving. Bij de inrichting van een portaal moet je ook niet alles openzetten, maar data afschermen en een inlogomgeving creëren."

Klanten blij maken

Daan Stolker, manager Data & Informatie bij Antea Group, houdt zich vooral bezig met de commerciële kant. "Ik kijk waar de behoeften liggen bij de klant. De klant blij maken, dat is wat we willen. Dan gaat het vaak om maatwerk. Wat heeft de klant nodig om een project zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en op te leveren? Samen kijken we dan naar de beste oplossing. PDS is één van die oplossingen, omdat er minder beheer- en overheadkosten nodig zijn om te onderhouden.”

Gegevens delen

Santing vult aan: "Het is niet per se noodzakelijk dat een opdrachtgever over ArcGIS beschikt, maar het maakt het delen van gegevens wel eenvoudiger. In de praktijk komt het erop neer dat wij zelf een omgeving creëren waar wij en de klant toegang toe hebben. Eigenlijk zou je nog beter kunnen spreken over platform as a service (paas). Wij publiceren vervolgens de data voor het portaal. De opdrachtgever kan altijd bij de data en deze zelf beheren."

Van print naar digitaal

"Wat een verschil met voorheen", zegt Daan Stolker. "Toen had je een geprint datarapport en werd er een PDF gemaakt. Nu kom je samen met de opdrachtgever tot de gewenste digitale omgeving op een interactieve manier. Samen creëer je dan iets op basis van de klantvraag. Het gaat daarbij bijna altijd om ruimtelijke data. Er is ook steeds meer standaardisatie van die data. Zo gaat er geen waardevolle informatie verloren.”

Opmars van digital twin

Ook ziet Antea Group de opmars van de digital twin bij verschillende projecten. Stolker: “Hiermee kun je een digitale en levende kopie van een object creëren. Handig voor ons, maar zeker ook voor onze opdrachtgevers. De levensduur van een bepaald object is bijvoorbeeld met een digital twin veel beter in te schatten dan met theoretische modellen."

Toenemende vraag

Zowel Santing als Stolker zien de vraag naar geo-inzichten en dataportalen toenemen. "Dat vraagt ook meer van ons. Bijvoorbeeld als het gaat om de bemensing, maar vooralsnog kunnen we prima aan de vraag voldoen. Of er nog verbeterpunten zijn voor PDS? Eigenlijk niet. Wij zijn tevreden en onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers zijn tevreden. We ontvangen ook continu updates. Het is gewoon prettig om mee te werken."

Dit artikel is gesponsord door Esri Nederland.