Duurzaam bouwconcept blijkt succesformule

Duurzaam bouwconcept blijkt succesformule
Artist impression van appartementen gebouwd met het Circle-betoncasco. Beeld: Archikon

Het Circle-bouwconcept is, voor zover nu bekend, het meest circulaire betoncasco van Nederland. Waarschijnlijk zelfs van Europa. Circle, dat eind 2021 werd geïntroduceerd, blijkt inderdaad de succesformule waarop de gebruikers rekenden. De tijd is rijp voor dit duurzame bouwconcept, zegt CascoTotaal.

Om de wooncrisis het hoofd te bieden, zijn nú grote aantallen woningen nodig. “Het duurzame betoncasco van het Circlebouwconcept biedt daarvoor een snelle, hoogwaardige en vooral zeer flexibele oplossing.” Voor Rob Hogendoorn, commercieel directeur van CascoTotaal in Terneuzen, is het een duidelijk verhaal. Het blijkt beleggers, corporaties, maar ook architectenbureaus, bouwbedrijven en ingenieursbureaus, zeer aan te spreken. Het circulaire bouwconcept van ingenieursbureau ABT, KAAN Architecten en betonproducent CascoTotaal is een breed inzetbaar basisproduct. “Precies wat we nu nodig hebben.”

Hiermee kunnen we kleiner, flexibeler en goedkoper bouwen”

Driedubbel flexibel

Om het gemak van Circle te onderstrepen, spreekt Rob van ‘driedubbel flexibel’. Het betoncasco voegt zich gemakkelijk naar architectonische en inrichtingswensen, is als enkele unit of groot wooncomplex inzetbaar en blijkt ook nog eens zeer levensloopbestendig te zijn. Bovendien liggen de bouw- en installatiekosten aan de goede kant van de streep. Begrijpelijk dat er veel positieve reacties zijn en dat de eerste projecten in de pijplijn zitten.

Lage MKI-score

Met een Milieu Kosten Indicator (MKI) van 0,13 euro is het betoncasco van Circle bij voorbaat een winnaar. In de zeer lage MKI-score is alles over de gehele levensduur meegerekend; van winning en transport van de bouwmaterialen naar de fabriek, via de bouwfase en de vele gebruiksmogelijkheden als woonunit, tot de tijdelijke finale waarin het wapeningsijzer wordt omgesmolten en het beton tot granulaat wordt verwerkt. Aangezien de fabriek direct naast de Zuiderkanaalhaven van Terneuzen ligt, is het zelfs mogelijk om het transport op duurzame wijze plaats te laten vinden: met elektrische binnenschepen en vervolgens met elektrische vrachtwagens.

Levensloopbestendig

Het betoncasco heeft vaste maten en grote openingen. Deze zijn enerzijds op velerlei wijze dicht te zetten en af te werken, anderzijds maken ze de koppeling tot grotere woonunits makkelijker. De inzetbaarheid als enkele unit (tiny house) of als gekoppelde en gestapelde groep woningen, geeft beleggers en corporaties een grote mate van flexibiliteit. Latere aanpassingen zijn eenvoudig te realiseren door wanden weg te halen of juist bij te plaatsen. Compacte starterswoningen kunnen zo uitgroeien tot ruime gezinshuizen en later weer terugkrimpen om meerdere alleenstaanden (jong of oud) te huisvesten.

Rob daarover: “We maken al langere tijd een grote denkfout, namelijk om overal grote woningen te willen bouwen. Die zijn daardoor duur. Kiezen we voor een slimmere maatvoering, zoals bij ons betoncasco, dan kunnen we kleiner, maar tegelijkertijd veel flexibeler en goedkoper bouwen.”

duurzaam bouwconcept
Artist impression van Circle. Beeld: Archikon

Volwaardig en flexibel

De betoncasco’s voldoen af fabriek aan het Bouwbesluit onder andere qua bouwfysica en brandveiligheid. Ze zijn daarbij ook nog eens zeer duurzaam. “Of ze permanent of tijdelijk worden ingezet, speelt bij ons uit oogpunt van kwaliteit dus geen enkele rol. De woonunits kunnen snel op een tijdelijke locatie worden neergezet, maar als na tien of vijftien jaar wordt besloten om ze te laten staan, dan is dat technisch geen enkel probleem.”

Loskoppelen drager en afbouw

Om een flexibele levensloopbestendigheid te realiseren, is gekozen voor een slimmere benadering van het installatiedeel. Werden bij de eerste versies van het betoncasco nog leidingen vooraf ingestort; nu staat de installatie geheel los van de cascoproductie. Daarvoor is onder andere ruimte gecreëerd tussen de funderingsbalken.

Mede vanwege dat installatietechnische voordeel, wordt in Terneuzen nog maar één type betoncasco gebouwd. Dit betoncasco is zowel op de begane grond als op verdiepingsniveau inzetbaar. Het maakt ook het hergebruik veel gemakkelijker.

Concurrerend

De prijs van de woonunits op basis van het Circle bouwconcept spreekt beleggers en corporaties zeker aan. Rob verwacht voor een single unit een basisbedrag excl. btw van 120.000 tot 130.000 euro en voor een grondgebonden woning iets van 170.000 tot 180.000 euro. Dat maakt ze op voorhand concurrerend.

Verdere ontwikkelingen

Eén van de volgende stappen is de ontwikkeling van specifieke woonconcepten, in samenspraak met opdrachtgevers en bouwbedrijven. Daarnaast werkt CascoTotaal aan een tweede productielocatie en een dealernetwerk van bouwbedrijven voor specifieke doelgroepen.

Dit artikel is gesponsord door CascoTotaal.