Ondernemen gaat voor Van Dorp verder dan het kortetermijnbelang

Ondernemen gaat voor Van Dorp verder dan het kortetermijnbelang

De nieuwe pay-off ‘Van Dorp. Voor morgen’ vat kernachtig samen wat het zwaarste telt voor de technisch dienstverlener: een betere en schonere wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat doet het familiebedrijf door op verschillende manieren actief invulling te geven aan duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen.

Ondernemen gaat voor Van Dorp verder dan het kortetermijnbelang

In ruim 35 jaar groeide Van Dorp van een traditioneel installatiebedrijf met tien werknemers uit tot een allround technisch dienstverlener met 22 vestigingen in heel Nederland. “De kernwaardes zijn in die tijd niet veranderd”, zegt Paul van Dorp, één van de zonen van oprichter Henk Willem van Dorp. “Onze betrokkenheid bij elkaar en bij onze klanten.”

Net als hun vader, die nu de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen vervult, zijn ze alle vier werkzaam bij de Van Dorp Groep. Drie van hen doen dat binnen het installatiebedrijf: Paul als Marketing Manager en Adjunct-directeur Commercie, Rick als Bestuurssecretaris en Chris als Technisch Beheerder. Oudste zoon Bert is Technisch Directeur van Orange Climate, een dochterbedrijf dat gespecialiseerd is in klimaatbeheersing. Vorig jaar is de voltallige tweede generatie bovendien medeaandeelhouder geworden in het bedrijf.

Eerder in beeld bij energievraagstukken

Vanzelfsprekend vormt een technisch dienstverlener als Van Dorp een belangrijke schakel binnen de energietransitie. Paul van Dorp ziet een duidelijke trend dat opdrachtgevers het bedrijf al in een vroegtijdig stadium inschakelen voor hun energievraagstukken. “Wij treden steeds vaker op als ontwerpend en adviserend installateur om mee te denken over een oplossing. Die vraag neemt hard toe en dat vinden we een positieve ontwikkeling.”

Daar komt nog eens bij dat de stijgende energie-lasten als uitvloeisel van de oorlog in Oekraïne leiden tot bezorgdheid bij veel klanten. “Het zou ons aan het hart gaan als ze in de problemen komen door hoge energiekosten. Wij willen echt werk maken van de energietransitie door ze te helpen met mogelijkheden om energie te besparen. Dat past voor ons bij ‘Van Dorp. Voor morgen’.”

Verduurzamen beperkt zich bij Van Dorp natuurlijk niet tot de panden van de klanten. Het bedrijf wil zelf het goede voorbeeld geven met de doelstelling om de eigen bedrijfsvoering CO2-neutraal te krijgen. “Daarin zijn we al aardig ver”, stelt Paul. Aangezien mobiliteit bij het installatiebedrijf voor de meeste uitstoot zorgt, is verduurzamen van het wagenpark en de vervoersstromen één van de voornaamste speerpunten. De binnendienst (lease) rijdt inmiddels volledig elektrisch, de buitendienst al voor een deel.

Uitstootvrij werken in de binnenstad

Tegelijkertijd probeert Van Dorp met het concept City Solutions (CISO) de vervoersstromen van en naar steden uitstootvrij te maken. Bijvoorbeeld door installateurs waar mogelijk te voet, op de fiets, elektrische scooter of met het openbaar vervoer naar een klant te laten gaan. Dat gebeurt vaak in combinatie met andere oplossingen, zoals de samenwerking met een logistieke hub aan de rand van de stad. Bij grote klussen worden materialen standaard afgeleverd op de locatie waar Van Dorp aan de slag moet.

Van Dorp foundation

En natuurlijk is Van Dorp ook hard bezig om de eigen bedrijfspanden energiezuinig of energieneutraal te maken. Voor het gedeelte waar dat onvoldoende lukt, compenseert het bedrijf de CO2-uitstoot onder meer met bosaanplant in Uganda. Met de Van Dorp foundation steunt het bedrijf al ruim vijftien jaar de arme bevolking in dat land. Aanvankelijk vooral via ontwikkelingsprojecten, zoals een ziekenhuis, tegenwoordig ook door het opzetten van een houtplantage die Van Dorp helpt om zijn CO2-voetafdruk te verkleinen. Maatschappelijk betrokken ondernemen is voor Van Dorp een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering, die zich niet alleen richt op de waan van de dag, maar ook oog heeft voor de verdere toekomst. “Het gaat immers niet alleen om ons”, stelt Van Dorp.

Van ver weg naar ook dichtbij Binnen de foundation is de aandacht wat meer verschoven van ver weg naar dichtbij. Concreet betekent dat dat Van Dorp ook organisaties en mensen in ons eigen land helpt. Dat gebeurt in samenspraak met de medewerkers, die vaak ook meehelpen om projecten van de grond te krijgen. Een mooi voorbeeld is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in twee panden van Van Dorp, waaronder voormalig kantoorgebouw in Rotterdam. Verschillende personeelsleden hebben geholpen bij het ombouwen tot woonruimte.

Sinds de oprichting in 1985 is het familiebedrijf hard gegroeid. Om te zorgen voor een goede regionale spreiding en om klanten goed van dienst te kunnen zijn, wil Van Dorp er de komende jaren nog wel een aantal vestigingen bij, zoals in het noordelijk deel van Noord-Holland, Zeeland of rondom Den Bosch. Niettemin is uitbreiding geen doel op zich. Paul van Dorp: “Het is een afgeleide doelstelling. Wij zien groei vooral als resultaat van een gezonde bedrijfsvoering. Mijn vader wordt ook geregeld benaderd door familiebedrijven die geen opvolger hebben en binnen Van Dorp een goed thuis verwachten te vinden met gedeelde waardes. Ons doel is vooral om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener te zijn voor onze klanten, maar we hoeven niet per se de grootste te zijn in omvang.”

Dit artikel is gesponsord door Van Dorp Dienstencentrum.