Corporaties betalen minder voor een nieuwbouwwoning

Corporaties bouwden vorig jaar ruim 17.000 woningen, 13 procent meer dan het jaar ervoor. Per huis betaalden ze 4 procent minder. De nieuwe woningen zijn kleiner.
Startblock in Valkenburg. Foto: Martijn Beekman/PZH

De gemiddelde kosten (grond, bouwkosten en overige kosten) om een nieuwe woning te maken daalden in 2021 met 4 procent naar 182.000 euro, blijkt uit benchmarkcijfers van Aedes.

Dat komt niet doordat aannemers opeens goedkoper kunnen bouwen. Die daling komt doordat er meer kleinere woningen worden afgenomen. In werkelijkheid stijgen de bouwkosten. Per vierkante meter ging de prijs met 6 procent omhoog naar 2.700 euro. Dat is 700 euro per vierkante meter meer dan in 2018.

Eerder deze maand werd duidelijk dat flexwoningen een vlucht nemen. Er werden vorig jaar zo’n vijfduizend verplaatsbare woningen geproduceerd. Een record. Een belangrijke afnemer van de meestal wat kleinere woningen zijn corporaties.

Dieptepunt

Met ruim 17.000 woningen komen de sociale huisvesters ruim boven het dieptepunt van 2018 uit, toen er slechts 12.700 nieuwe huizen werden opgeleverd. “Het helpt dat we meer investeringsruimte krijgen nu de verhuurderheffing wordt afgeschaft, maar we moeten wel aan de bak”, zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. “Samen met andere partijen, want we zijn afhankelijk van bijvoorbeeld bouwlocaties.”

Met het kabinet is afgesproken dat de corporaties hun productie opvoeren naar 30.000 woningen per jaar, waaronder 5.000 middenhuurwoningen. Dat zijn aantallen die voor 2013 gangbaar waren.

De nieuwbouw in 2021 bestond uit 16.000 reguliere woningen en 900 intramurale zorgwoningen. Corporaties bouwden meer meergezinswoningen dan in het voorafgaande jaar en minder eengezinswoningen. Ook het aantal transformatiewoningen nam toe.

Slechte labels

Niet alleen met nieuwbouw boeken de corporaties vooruitgang, ook met het verduurzamen van bestaande woningen. Door isolatie en renovatie is in de woningen ruim 2 procent minder energie nodig. Het aandeel van energielabels B, A of A+ is met 7 procent gestegen. Het aantal slechte woningen (label E, F of G) is afgenomen met 31.800.

De investeringen in onderhoud en verbetering namen met 9 procent toe.

Lees ook: