Milieuorganisatie eist stilleggen renovatie Binnenhof om stikstof: 'Minister moet goede voorbeeld geven'

De verbouwing van het Binnenhof in Den Haag moet worden stilgelegd vanwege het ontbreken van een natuurvergunning. Dat vindt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die daartoe een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Volgens het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) kan er echter gewoon worden doorgebouwd.
Archieffoto