Cobouw
Cobouw
Lessen uit de datacenterindustrie: duurzamer bouwen in energie-intensieve sectoren

Lessen uit de datacenterindustrie: duurzamer bouwen in energie-intensieve sectoren

Energie-intensieve industrieën staan onder druk om nieuwe manieren te vinden om te verduurzamen. De datacenterindustrie kan voor hen een deel van de oplossing zijn. Weinig andere industrieën zijn even ambitieus en gemotiveerd én beschikken over de benodigde middelen om impactvolle oplossingen te ontwikkelen. De Ierse bouwsector, die helpt bij de bouw van datacenters wereldwijd, heeft waardevolle inzichten uit de datacenterindustrie opgedaan op het gebied van onder andere energie, water en CO2 en deze lessen gebundeld voor andere energie-intensieve sectoren.

Lessen uit de datacenterindustrie: duurzamer bouwen in energie-intensieve sectoren

Sinds het ontstaan van de datacenterindustrie ligt de nadruk op snelheid, schaal en efficiëntie. Maar de nadruk op duurzaamheid, instabiliteit van het elektriciteitsnet en energieschaarste hebben verandering gebracht. In de toeleveringsketen van datacenters is sprake van een golf van technologische innovatie, nieuwe modellen en samenwerking. Het in 2021 ondertekende Climate Neutral Data Centre Pact onderstreept deze acties en ambities.

Hoewel de bedrijven in de sector zeer concurrerend zijn, zijn ze ook vastbesloten om tot netto nul-emissies te komen. Door samenwerking boven concurrentie te stellen worden oplossingen worden getest, toegepast en gedeeld in het algemeen belang. Eigenaren, exploitanten, aannemers, ondernemingen en lokale, regionale en nationale overheden komen samen om inspirerende nieuwe projecten op te zetten. De technologische vooruitgang biedt steeds meer mogelijkheden voor circulaire initiatieven en de decentralisatie van energie, warmte en waterbehandeling.

Inzichten van de Ieren

Aan de basis hiervan staan verschillende Ierse organisaties die op meerdere internationale markten actief zijn. De nieuwste generatie datacenters die in Europa in aanbouw zijn, komen misschien niet het label “Made in Ireland”, maar dat zou niet misstaan. Bedrijven als PM Group, Ethos Engineering, Winthrop, Dornan, Mercury Engineering en vele andere hebben het pad geëffend en brengen een expertise in ontwerp, levering en exploitatie van datacenters met zich mee die nergens ter wereld kan worden geëvenaard.

De waardevolle inzichten van Ierse bouwbedrijven zijn goed toepasbaar op andere energie-intensieve sectoren, zoals de farmaceutische, voedings- en energie-industrie. De baanbrekende innovaties op het gebied van koolstofreductie zijn gebundeld in het e-book: Towards net-zero construction in energy-intensive sectors

Vijf manieren om klimaatneutraler te bouwen

1. Innoveren al tijdens de bouwfase

Van ‘groen beton’ waarbij gebruik wordt gemaakt van afvalmateriaal, tot het injecteren van ‘afval’-CO2 waarmee tegen 2030 naar verwachting 500 megaton CO2 uit de betonindustrie wordt verwijderd; grote duurzaamheidswinst wordt al tijdens de bouwfase behaald.

2. Offsite bouwen voor hogere efficiëntie

Modulaire bouw wint aan populariteit. Hierbij vindt een groot deel van de bouw offsite in de fabriek plaats, waar complete modules worden vervaardigd. Deze worden op de bouwplaats gemonteerd tot één gebouw. Dit stroomlijnt niet alleen het bouwproces, maar verbetert ook de kwaliteit en duurzaamheid.

3. Decentraliseren van energieopwekking

Nu we steeds verder afstappen van fossiele brandstoffen, zal de vraag naar elektriciteit de komende jaren blijven toenemen. Om de druk op het elektriciteitsnet te verlichten, kijken veel organisaties voorbij het elektriciteitsnet en onderzoeken eigen energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en brandstofcellen zonder uitstoot, aangedreven door groene waterstof.

4. Omarmen van de digitale infrastructuur

Het digitaliseren van toeleveringsketens zorgt voor een duurzamere besluitvorming en grotere efficiëntie bij het snel bouwen. Digitale platforms helpen projecten vooruit doordat ze actuele kwaliteitsgegevens bieden die fouten verminderen, operationele kennisoverdracht stimuleren en het overdrachtsproces stroomlijnen.

5. Slim omgaan met water

De Water Usage Effectiveness (WUE) is een maatstaf ontwikkeld door The Green Grid, waarmee datacenters kunnen meten hoeveel water een faciliteit gebruikt voor koeling in andere gebouwbehoeften. Door de WUE te combineren met metingen van het stroom- en koolstofverbruik, kan een organisatie de hoeveelheid water en elektriciteit verminderen die nodig is om een faciliteit te laten opereren.

Dit artikel is gesponsord door Enterprise Ireland.