Hoge Raad geeft duidelijkheid over waarschuwingsplicht bij meerwerk

De Hoge Raad heeft onlangs duidelijkheid gegeven over de op de aannemer rustende waarschuwingsplicht bij een prijsverhoging als gevolg van meerwerk. De Raad heeft geoordeeld dat de waarschuwingsplicht niet zo ver reikt dat de opdrachtgever ook inzicht dient te hebben gehad in de omvang van de prijsverhoging. Voorafgaande aan dit arrest is een conclusie van de procureur-generaal aan de Hoge Raad verschenen (ECLI:NL:PHR:2021:1254), (Cobouw 22 februari 2022). De Raad heeft deze conclusie niet gevolgd. Dit kan worden beschouwd als een gunstige uitkomst voor aannemers.
Foto: Archief