Zo moet de volkshuisvesting weer floreren: ‘Tanden laten zien’

Het Rijk moet de benodigde productie van sociale huurwoningen over een langere tijdsspanne dan één kabinetsperiode vastleggen, zodat corporaties en bouwers weten waar ze aan toe zijn. De bouw van voldoende betaalbare huurwoningen moet ook fiscaal gestimuleerd worden voor andere partijen dan corporaties, zoals filantropische instellingen en andere non-profitorganisaties.
Niels Koeman, lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Foto: Rli