Meer recycling, minder uitstoot, afval en energie

Verduurzamen van je producten en bedrijfsprocessen en inzetten op een circulaire economie is geen eenmalig initiatief, weten ze bij Knauf Insulation, maar een proces dat continu aandacht vergt. Niet alleen door doelen te stellen voor de lange termijn, maar ook door nu al de nodige acties te ondernemen. Een mooi voorbeeld is de net geopende fabriek in het Belgische Visé waar vanaf juli glaswol dat vrijkomt bij sloop en renovatie gerecycled wordt tot nieuwe grondstoffen voor de productie van glaswol.
Delen:

Knauf Insulation maakt al meer dan tien jaar serieus werk van het besparen van energie, verminderen van emissies, recycling van productieafval, terugbrengen van het waterverbruik en het ontwerpen van gezonde gebouwen. Als eerste isolatiefabrikant ter wereld introduceerde Knauf Insulation een bindmiddel voor de productie van minerale wol (glaswol en steenwol) dat volledig vrij is van chemische stoffen zoals formaldehyde, fenol, acrylaten en kleurstoffen die in traditionele bindmiddelen zitten.

Het gaat om ECOSE® Technology, dat voornamelijk gebaseerd is op natuurlijke organische grondstoffen. Dankzij dit bindmiddel zijn de isolatiematerialen van Knauf Insulation in de basis al duurzamer. Dat is onder meer terug te zien in de hoge BREEAM-NL score die bedrijven kunnen halen als ze deze producten gebruiken.

Meer recycling, minder uitstoot, afval en energie

PV-panelen en windmolens

Ruim twee jaar geleden heeft het bedrijf de campagne ‘For A Better World’ gelanceerd. Daarin staan de voornaamste doelstellingen tot 2050 met daarbij tegelijkertijd een plan om ze om te zetten in concrete initiatieven. De voornaamste pijlers van de campagne zijn: de mens vooropstellen, CO2-uitstoot naar nul terugbrengen en een circulaire economie en betere gebouwen realiseren.

De campagne richt zich niet alleen op de lange termijn. Knauf Insulation heeft ook doelstellingen die uiterlijk in 2025 bereikt moeten zijn, zoals terugbrengen van de ecologische footprint met 25 procent. Ook moet in 2025 de ingesloten CO2-uitstoot, die onder meer vrijkomt bij het produceren en verwerken van de producten, verlaagd zijn met 15 procent ten opzichte van 2019. “Dat doen we onder meer door bij de fabrieken te investeren in duurzame energievoorzieningen, denk aan PV-panelen. We hebben er al zo’n 9.000 bij onze fabriek in Visé geplaatst. Daarnaast investeren we in een windmolen met een capaciteit van 8000 kilowatt (8 MW)”, zegt senior productmanager Eugenio Vosman. “Die moet er in 2025 staan.”

Er lopen verschillende studies waarin Knauf Insulation onderzoekt hoe het de CO2 bij de verschillende productielocaties verder kan verlagen. Bijvoorbeeld door op korte termijn alternatieve brandstoffen in plaats van aardgas te onderzoeken. Vosman: “Die technologieën zijn nog niet zo ver, maar we brengen de mogelijkheden nu in kaart omdat we er uiteindelijk wel naartoe willen.”

Meer recycling, minder uitstoot, afval en energie

Recyclefabriek

Onder de noemer ‘Meer met minder doen’ werkt Knauf Insulation aan de verduurzaming van het productieproces. Nu al wordt in de fabriek in Visé tot 80 procent gerecycled glas gebruikt als basis voor glaswol. Voor de productie van steenwol wordt basalt gebruikt, een onuitputtelijke natuurlijke grondstof.

Binnenkort gaat de producent nog een stap verder door oude glaswol die vrijkomt bij renovatie en sloop te bewerken als grondstof voor nieuw te produceren glaswolplaten en -rollen. Glaswol is niet aan veroudering onderhevig, zegt Vosman. “Maar de producten kunnen na een levenscyclus niet meer worden gecertificeerd. Daarom zet Knauf Insulation in op het maken van nieuwe glaswolplaten of -rollen door deze manier van recycling.”

Op het terrein van de bestaande glaswolfabriek in Visé, net over de grens bij Maastricht, is recent een aparte recycling fabriek geopend die vanaf juli gaat draaien. Oude glaswol wordt daar eerst geïnspecteerd en geselecteerd en daarna vermalen en zodanig bewerkt dat het materiaal geschikt is als grondstof voor nieuwe isolatie. Dat levert nieuwe gecertificeerde glaswolisolatie van hoge kwaliteit op. Het nieuwe dochterbedrijf Resulation van Knauf Insulation werkt daarbij samen met logistieke partners die zorgen voor de aanvoer van oude, maar kwalitatief nog goed bruikbare glaswolplaten. Vooralsnog is het proef omdat het bedrijf de tijd wil nemen om ervaring op te doen met deze nieuwe, circulaire productiemethode. Het aandeel oude glaswol als basis voor nieuwe minerale wol zal geleidelijk opgevoerd worden.

Geen afval meer naar de stort

Een ander onderdeel van ‘Meer met minder doen’ is het verminderen en uiteindelijk uitbannen van verzurende stoffen als zwaveldioxide en stikstof in de productie. Ook wil Knauf Insulation minder water gebruiken bij de productie en bekijkt nu op welke manier dat mogelijk is. “Vanaf 2025 willen we ook geen afval meer naar de stort. Daar zal de recyclefabriek aan bijdragen”, aldus Vosman. Een ander voorbeeld is dat bij bijna alle fabrieken waar steenwol wordt geproduceerd, briketten gemaakt worden van het productieafval, die weer gebruikt worden in de productieprocessen.

Meer recycling, minder uitstoot, afval en energie

Ook buiten het productieproces zijn er de nodige acties in gang gezet om bedrijfsprocessen te verduurzamen. Zo wordt er gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid nieuwe plasticfolie voor verpakking en het verbeteren van de recyclebaarheid, bijvoorbeeld door de hoeveelheid drukinkt te verminderen. Gebruikte pallets worden vanaf minimaal veertig stuks opgehaald bij klanten, zodat ze niet verloren gaan, maar opnieuw dienst kunnen doen. Knauf Insulation haalt daarnaast ook snijafval van glaswol op bij houtskeletbouwers.

Klanten waarderen dat soort initiatieven, constateert Vosman. Hij wordt ook al benaderd door bedrijven die hebben gehoord over de recycling fabriek. “Je ziet dat er interesse is. Er wordt me geregeld gevraagd: waar kan ik mijn glaswolplaten inleveren? We zoeken naar een slimme samenwerking met logistieke partners. Hun vrachtwagens rijden vaak al langs de klant of de bouwplaats en halen die isolatie op.”

Dit artikel is gesponsord door Knauf Insulation.