Luchtdicht bouwen essentieel voor energiezuinige woning

De kwaliteit van de luchtdichtheid van woningen is een belangrijke factor om energiezuinig en duurzaam te bouwen. Hoe beter de luchtdichtheid hoe energiezuiniger en duurzamer het gebouw. SKH, die onder meer certificeringen verzorgt voor producten, processen en personen in de bouw, is al specialist in luchtdicht bouwen sinds 2014. Het bedrijf certificeert sinds begin 2022 personen die kwalitatieve luchtdichtheidsmetingen uitvoeren. Om dit certificaat te krijgen, volgen de kandidaten de cursus ‘luchtdichtheid meten’. Docent David Taelman, directeur van BlowerTechnic en deelnemer Remco Butzelaar, bedrijfsleider bij Luchtdicht.eu die de cursus met succes afrondde, vertellen erover.
Delen:

Bepaalde weersomstandigheden buiten en verwarming en ventilatie binnen de woningveroorzaken een drukverschil. Via kieren en spleten in de woning komt koude lucht naar binnen en verdwijnt warme lucht naar buiten. Luchtdicht bouwen draagt bij aan een energiezuinige, goed geïsoleerde woning en dit is een belangrijke bouwbesluiteis. Deze eis stelt vast dat een energiezuinig gebouw moet beschikken over een bepaalde mate van thermische isolatie en gecontroleerde ventilatiemogelijkheden.

Luchtdichtheid

Goede luchtdichtheid

Goede luchtdichtheid zorgt ook voor een comfortabel binnenklimaat, betere brandveiligheid en het tegengaan van vocht- en geluidsproblemen. Zelfs met tussentijdse luchtdichtheidsmetingen kan tijdens het bouwproces nog bijgestuurd worden om de infiltratiewaarde te verlagen. Het is essentieel voor een luchtdichte, comfortabele woning om kieren en naden nauwkeurig af te dichten. Ook moeten verschillende bouwelementen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Goede isolatie heeft dan ook alleen zin als de woning een goede luchtdichtheid heeft.

Voldoen aan de EPC-berekeningen

De Nederlandse EPC-regelgeving staat voor de energieprestatie voor onder meer het binnenklimaat. Deze regelgeving stelt geen eisen aan de luchtdichtheid van een gebouw. In België is dat wel het geval. Wie in België bouwt of verbouwt, is verplicht om de regelgeving voor de energieprestatie voor het binnenklimaat te respecteren. Hiervoor zijn eisen opgelegd voor isolatie, ventilatie, de installaties en oververhitting van gebouwen.

Luchtdichtheid

Blowerdoortest

David Taelman is directeur van BlowerTechnic, een Belgisch ingenieursbureau met expertise op het gebied van luchtdichtheid in gebouwen. Het meten van de luchtdoorlatendheid van een gebouw wordt door middel van een blowerdoortest verricht. Hij legt uit dat het in België al jaren verplicht is om bij de oplevering van een woningen een luchtdichtheidsmeting uit te voeren.

“Als jouw woning goed scoort op het gebied van luchtdichtheid, kun je zelfs een belastingteruggave ontvangen. Nederland is nog niet zo ver. Dat zal binnenkort wel veranderen als de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treedt. Dan zal er vaker naar een controle van de luchtdichtheid worden gevraagd, om te zien of een woning aan de berekeningen van de energieprestatie voldoet.”

Taelman constateert dat woningen niet altijd voldoen aan de eisen en verwachtingen die eraan worden gesteld.

Luchtdichtheid

SKH-certificaat voor meten van luchtdichtheid

Binnenkort zal ook in Nederland steeds meer vraag ontstaan naar een controle om aan te tonen dat een woning voldoet aan de EPC-eisen. SKH, die onder meer producten, processen en personen in de bouw certificeert, kan vanaf 2022 personen certificeren die op een correcte manier kwalitatieve luchtdichtheidsmetingen uitvoeren. Door deze luchtdichtheidstesters te certificeren waarborgt SKH dat de metingen betrouwbare resultaten opleveren en gegarandeerd aan de huidige Nederlandse energieprestatienormen voldoen.

Cursus bij SKH

Een onderdeel van deze regeling is dat een persoon die via SKH een cursus heeft gevolgd de meting doet. Remco Butzelaar heeft de cursus bij SKH gevolgd en voert inmiddels luchtdichtheismetingen uit in Nederland. Butzelaar, is van huis uit werktuigbouwkundig ingenieur en is nu bedrijfsleider bij Luchtdicht.eu, onderdeel van Bouwkwaliteitcoach, die aannemers ondersteunt bij bouwkwaliteitscontroles. Hij geeft aan dat vanwege de Wkb aannemers steeds vroeger in het bouwproces willen weten hoe luchtdicht een gebouw is. “Hiervoor zijn mensen nodig die dat meten. Vandaar dat ik deze cursus ‘luchtdichtheid meten’ heb gevolgd, om het als gecertificeerde dienst aan te kunnen bieden,” zegt Butzelaar.

Hectische markt

Een luchtdichtheidstester met een SKH-certificaat controleert zorgvuldig luchtlekkages en rapporteert de resultaten van de metingen. De Qv-10 blowerdoortest luchtdichtheidsmetingen brengt de resultaten hiervan overzichtelijk in beeld. “De Qv-10 is de waarde die we onder meer uit de blowerdoortest halen,” legt Butzelaar uit. Met het behalen van zijn SKH-certificaat is hij een gekwalificeerd tester.

Luchrdichtheid

Tot voor kort was er in Nedeland nog weinig animo voor het meten van luchtdichtheid. “Ik merk dat het steeds drukker en hectischer wordt in de markt,” zegt Butzelaar. De Wkb wordt op korte termijn ingevoerd. Die houdt in dat een aannemer bij de oplevering van een gebouw moet aantonen dat de vooraf vastgelegde Qv-10 waarde, die ook is gehanteerd in de energieprestatieberekening, ook daadwerkelijk voldoet. Een blowerdoortest is overigens niet verplicht vanuit Wkb.

“Ontwerpen en bouwen blijven natuurlijk wel mensenwerk. Tijdens het bouwproces moet je als zelf aannemer allerlei zaken, zoals de aansluiting van de elementen visueel in de gaten blijven houden,” zegt hij. Omdat het gebouw moet worden opgeleverd zoals het is getekend, is een tussentijdse blowerdoortest handig. Zo kun je tijdens het bouwproces de water- en luchtdichtheid te controleren. “Bepaalde afwijkingen kunnen dan tijdens de bouw snel hersteld worden. Ook al staat het meten van luchtdichtheid niet voorgeschreven in de regelgeving, in bestekteksten komt het wel regelmatig terug omdat het een eis is van de opdrachtgever,” aldus Butzelaar.

Dit artikel is gesponsord door SKH