De grootste uitdaging in de bouw: tijd

Als het niet gaat over plannen om een miljoen woningen te bouwen, dan gaat het wel over grote uitdagingen als personeelstekort, dure materialen of PFAS en stikstof. Een mix waar de gemiddelde bouwer ‘s nachts nog wel eens wakker van schrikt, maar eigenlijk ook de schouders bij ophaalt en onverstoorbaar verder gaat. Er is namelijk meer vraag dan ooit.
Delen:
Gebruik van tablet op de bouwplaats.

Want dat is hoe de bouw is. Doorgaan want de tijd dringt. Je zou tijd eigenlijk wel ‘de gemeenschappelijke noemer onder de uitdagingen’ kunnen noemen, want het gebrek aan uren in de dag of dagen in de week is iets waar iedere bouwer mee kampt. Vandaar dat veel bedrijven een efficiëntieslag proberen te slaan door middel van digitale hulpmiddelen. Een plan dat z’n vruchten af kan werpen, zo laat een recente studie van Rabobank zien. “Bedrijven die digitaliseren zien omzet vaker groeien,” zo stelt het rapport.

Er valt nog veel te winnen

Echter, dat de branche nog wat worstelt met die stap wordt in hetzelfde onderzoek duidelijk: op de vraag in hoeverre een organisatie streeft naar digitalisering van werkprocessen zegt slechts 25 procent van de ondervraagde bouwbedrijven dit in hoge of zeer hoge mate te doen. Terwijl dat gemiddelde voor andere sectoren vaak op 40 procent ligt. De bouwers die deze veranderende tijden als een kans zien, kunnen dus een voorsprong nemen op de concurrentie.

Van potlood naar iPad

VEBIDAK, de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven, is een partij die graag zo efficiënt mogelijk te werk gaat. “We hebben een technische adviesafdeling, wat betekent dat we met een aantal adviseurs en een inspecteur dakinspecties doen op daken,” vertelt adjunct-directeur en hoofd Technische Zaken André van den Engel. “De inspectiewijze gebeurde eerst met een papiertje en een potlood, wat dan vervolgens tot rapportage werd uitgewerkt. Intussen waren we op het gebied van digitaal rapporteren al een eind, maar we zagen al snel dat we behoefte hadden aan een systeem waarmee we digitaal konden inspecteren. Zo zijn we bij Snagstream (de oranje evenknie van het document management systeem Docstream) van Pro4all terecht gekomen.”

“Het is zeker niet zo dat we halve dagen zijn gaan werken”

“Wat fijn is aan werken met Snagstream, is dat het maatwerk levert,” vervolgt Van den Engel, die doelt op de mogelijkheid om naast de standaardformulieren zelf checklists te ontwikkelen. “Samen met Pro4all hebben we bepaalde rapportagevormen ontwikkeld die we erin wilden hebben en daar besparen we veel tijd mee. Dat zit ‘m er vooral in dat je direct op het dak al teksten kan schrijven en foto’s kan nemen, waardoor je met minimale aanpassingen al snel een rapportage kan maken. Een ander voordeel is dat je vóórdat je naar een dak gaat, al een deel van je rapportage kan invullen. Daardoor is de doorlooptijd veel korter. Het is zeker niet zo dat we allemaal halve dagen zijn gaan werken, maar door efficiënt te werken op het ene vlak, hebben we meer tijd voor activiteiten op het andere vlak.”

De Wet Kwaliteitsborging komt eraan: dat levert je tijd op

De Wet Kwaliteitsborging komt met rasse schreden dichterbij en ook dat is een zaak die maar weer eens toegevoegd kan worden aan de lijst met met aandachtspunten die elke bouwer heeft. Maar dat je de verandering in regelgeving die op 1 januari 2023 ingaat ook als een kans kan zien, bewijst Draisma Bouw uit Apeldoorn. Ze zijn vroeg begonnen met het implementeren van digitale kwaliteitsborging om efficiënter te gaan werken. “Nu beginnen met Snagstream kan het werk en de communicatie met de onderaannemers [en de kwaliteitsborger] alleen maar ten goede komen, vertelt adjunct-directeur Kees van Buuren. “Het kan ons bovendien helpen op veel meer vlakken dan de WKB, het helpt ons om onze eigen kwaliteit te verbeteren.”

Meer tijd voor het échte werk

Het moge duidelijk zijn: de bouw kampt met grote uitdagingen. Maar de bouw zou de bouw niet zijn als er niet toch gewoon zonder morren werd doorgewerkt. Een prijzenswaardige houding, maar desalniettemin is het soms goed om een pas op de plaats te maken en te kijken naar hoe het makkelijker kan. Daardoor kun je straks misschien niet één, maar twee of zelfs drie stappen tegelijk in de goede richting zetten. Het is niet zo dat alle uitdagingen daar in één klap mee zijn opgelost, maar het betekent wel dat je op dagelijkse basis meer tijd overhoudt voor het échte werk. En als er iemand is die weet hoe het echte werk opgeknapt moet worden, dan zijn het partijen als VEBIDAK en Draisma Bouw wel.

Dit artikel is gesponsord door Prostream by Pro4all