Stikstof blijft aanbesteding van Rijkswaterstaatprojecten beheersen

In de nieuwe inkoopplanning van Rijkswaterstaat legt de stikstofcrisis nog steeds de planning van diverse grote werken lam. De uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend bij het project ViA15 blijft voor onzekerheid zorgen in de marktbenadering.
Foto: Ton Borsboom / Rijkswaterstaat.